Významný medzinárodný projekt Ilony Németh EASTERN SUGAR má svoju publikáciu

Mgr. Klára Hudáková, SNG

Slovenská národná galéria v spolupráci s vydavateľstvom Sternberg Press prináša viac ako 300-stranovú publikáciu s bohatým obrazovým sprievodom Ilona Németh: Eastern Sugar, ktorá vychádza z rozsiahleho výskumu slovenskej umelkyne a je súčasťou prestížneho medzinárodného projektu.

Publikácia s názvom Ilona Németh: Eastern Sugar približuje prostredníctvom kritických textov, rozhovorov a umeleckých intervencií zložitosť histórie rýchleho úpadku cukrovarníckeho priemyslu na Slovensku, ako aj širšie sociálne a ekonomické infraštruktúry transformácie v strednej Európe. Kniha vychádza z rozsiahleho výskumu súčasnej umelkyne Ilony Németh v oblasti produkcie cukru na Slovensku a v našom regióne od jej počiatkov začiatkom 19. storočia, keď sa severná cukrová repa stala konkurenciou južnej cukrovej trstine, až po spoločenské dôsledky jej rýchleho poklesu v ére vrcholiacej globalizácie.

Pomenovanie Eastern Sugar získal niekdajší najväčší cukrovar v Dunajskej Strede Juhocukor po tom, ako zahraničná obchodná spoločnosť vstúpila do cukrovarníctva v strednej Európe po páde komunizmu v 90. rokoch 20. storočia. V prvej dekáde nového tisícročia nadobudnuté investície zinkasovala vďaka kompenzačnému mechanizmu Európskej únie a svoje prevádzky natrvalo odstavila.

Kniha skúma osud tejto spoločnosti ako mikrokozmos mechanizmov postkomunistickej premeny v celej strednej Európe, od oportunizmu finančných špekulantov po rozširujúcu sa korupciu privatizácie. Zároveň kladie otázku, či neoliberálna politika trhu bola skutočne jedinou životaschopnou únikovou stratégiou zo štátneho socializmu. Príspevky zaoberajúce sa sociálnym a environmentálnym dedičstvom karibskej ekonomiky cukrových plantáží situujú cukrovarnícke dejiny východnej Európy do dlhších časových období šírenia monokultúrneho systému založeného na (neo)koloniálnom extraktivizme.

„Publikace Ilona Németh: Eastern Sugar a výstava Sucre de l´est / Sugar of the East představují vysoce inovativní umělecké přístupy kombinující tradiční formáty umělecké práce s ambiciózními postupy artistic research obsahujícími celou řadu aktuálních uměleckých strategií, mezi kterými lze zmínit postupy participace, archivní práce, komunitní angažovanosti či edukačních metod. Tyto strategie přitom směřují k multidisciplinárním efektům kombinujícím uměleckou práci se společenským aktivismem a širší komunitní a environmentální zodpovědností. Tvůrci projektu – umělci, kurátoři, teoretici umění – v tomto smyslu hledají či snad lépe rozšiřují prostor pro zodpovědné a účastné bytí v umění, s uměním i s ostatními členy komunity,“ komentuje člen steering board projektu EASTERN SUGAR Michal Koleček.

Kniha je súčasťou väčšieho medzinárodného projektu súčasného umenia so silným vzdelávacím poslaním EASTERN SUGAR, ktorý realizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s medzinárodnými partnermi. Jeho východiskom je výskum vývoja cukrovarníckeho priemyslu v strednej Európe a jeho dôsledkov, sociálno-politického a environmentálneho dopadu. Diskusia okrem vydania spomínanej knihy prebieha aj prostredníctvom kolaboratívnej kurátorskej praxe, vzniku nových diel, medziodborového výskumu a vzdelávacích programov so zameraním na zapojenie publika. Projekt, ktorý iniciovala slovenská umelkyňa Ilona Németh, prebieha od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2021 a zahŕňa aktivity realizované v 6 krajinách Európy s 5 zahraničnými partnermi. Na jeho počiatku stála rovnomenná výstava v KHB v roku 2018.

„Keď som sa začala vo svojej tvorbe venovať bývalému dunajskostredskému cukrovaru, nemyslela som si, že ma téma cukrovarníctva bude sprevádzať aj dlhé roky po odprezentovaní výstavy Eastern Sugar v KHB v roku 2018. Počas výskumu sa táto problematika rozrástla o komplex tém, oblastí a hľadísk expertov, ktoré viac a viac rozširovali moje obzory. Z pôvodne lokálneho, regionálneho výskumu sa stal výskum výroby cukru v svetovom meradle. Podľa odborníkov totiž práve cukor ako prvá kapitalistická komodita v priebehu posledných storočí výrazne ovplyvnil vývoj viacerých kontinentov a zapríčinil mnohé ľudské a ekologické katastrofy. V knihe Ilona Németh: Eastern Sugar sa na jednej strane prostredníctvom príspevkov zahraničných expertov snažíme venovať pozornosť širším sociálnym, ekonomickým a environmentálnym otázkam spätým s cukrovarníctvom, na strane druhej našimi príspevkami, vizuálnymi esejami a umeleckými intervenciami prispieť k začleneniu bohatého a poučného príbehu stredoeurópskeho cukrovarníctva na globálnu mapu príbehu o cukre,“ približuje Ilona Németh, umelecká riaditeľka projektu EASTERN SUGAR.

Publikáciu v anglickom jazyku si môžete zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris a na e-shope SNG. Onedlho sa môžete tešiť aj na jej slovenskú verziu vydanú v spolupráci s vydavateľstvom Absynt.

Medzinárodné výstavy projektu EASTERN SUGAR
12. 11. 2020 – 11. 1. 2021, Cukor východu, La Box Gallery / ENSA, Bourges, FR, kurátor: Ferenc Gróf
15. 1. – 18. 4. 2021, Počúvanie hlasov, Centre for Contemporary Art FUTURA, Praha, CZ, kurátorky: Mira Keratová, Caroline Krzyszton
23. 4. – 6. 6. 2021, Eastern Sugar Oberbayern: Ilona Németh – Manufaktúra a Archív; Prekračovanie hraníc, Schafhof – European Center for Art Upper Bavaria, Freising, DE, kurátori: Nina Vrbanová, Eike Berg
20. 8. – 20. 10. 2021, Bude aj po vzbure cukor? (Potenciálny agrarizmus), Kunsthalle Bratislava, Bratislava, SK, kurátori: Maja a Reuben Fowkes
17. 9. – 30. 11. 2021, Eastern Sugar Graz, < rotor > Center for Contemporary Art, Graz, AT, kurátori: Margarethe Makovec a Anton Lederer

Viac o téme: #cukrovar #ilonanemeth-easternsugar #projekt #publikácia