Martin Benč vydáva autorský sólo album „PRESENCE OF LIGHT“

Martin Benč

Slovensky producent a interpret Martin Benč (28 rokov) pôsobiaci na hudobnej scéne pod menom Martin Benc Music. Hudbe sa venuje už od skorého veku. V 6.rokoch začal chodiť na hodiny klavíru. Už vtedy vznikali prvé nápady, ktoré začal postupne zaznamenávať do rôznych zvukových médií, ktoré boli v tej dobe k dispozícii.

Neskôr začal do toho zapájať ďalšie akusticko/elektronické prvky. Do dnešného dňa spolupracoval na produkcii už niekoľkých hudobných projektoch, albumoch, alebo tiež aj remixových projektoch. Album s názvom “PRESENCE OF LIGHT” je jeho v poradí už tretí sólo album. Tento mini Album vydal dňa 26.3.2021 o 19:00 na YouTube, ale ak iných hudobných platformách.

Album pozostáva z piatich piesní, ktoré sú naspievané v anglickom jazyku. Žáner piesní je Pop/Ambient pop Music. Už len samotný subžáner Ambient pop Music prezrádza, že hudba je veľmi atmosférická a zasnená. Autorom hudby a textov je Martin Benč. Zdrojom inšpirácie sú častokrát životné udalosti, emocionálne prežitia, ktoré sa snaží vyjadriť stvárnením do hudobnej podoby. Posolstvo piesní je častokrát späté s túžbami a východiskovými pohľadmi na rôzne životné okolnosti. Piesne majú do veľkej miery povzbudzujúci charakter. Inými slovami povedané, nie je to len nejaká reakcia alebo opis prežitých emócií, ale aj vyslovená túžba k dosiahnutiu pozitívnej zmeny v daných okolnostiach.


Martin Benc

Tieto piesne sú distribuované prostredníctvom digitálnych platforiem ako sú Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube, Deezer, a mnohé ďalšie. Taktiež sú zdieľané a propagované cez sociálne siete Instagram a Facebook.

Viac o téme: #album #interpret #martinbenc #Pop/Ambient #popmusic #presenceoflight #producent