Cyklus komorných koncertov v koncertnej sále Župného domu v Nitre

Nitrianska galéria

Galéria hudby je medzinárodný cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby.

V roku 2021 chceme prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby rôznych historických období a súčasnosti. Diela svetových i domácich skladateľov zaznejú v interpretácií úspešných hudobníkov, ktorí sa etablovali nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej scéne. Hlavným cieľom koncertného cyklu je podpora kvalitného koncertného umenia, ktoré sa môže významne rozvíjať v architektonicky i akusticky výnimočnom koncertnom priestore – Koncertnej sále Župného domu s klavírnym krídlom značky Steinway & Sons.

Našim zámerom je predstaviť:
›› Špičkové interpretačné výkony renomovaných domácich interpretov a súborov: Miki Škuta, Mucha Quartet, Štátna filharmónia Košice,
›› 2 klavírne recitály popredných klaviristov. Domáceho klaviristu Mikiho Škutu, ktorý sa s úspechom predstavil aj v zahraničí. Jeho interpretácia Goldbergových variácií od J. S. Bacha, jedného z najznámejších a najnáročnejších diel klavírnej literatúry, získala najvyššie hodnotenie v odbornom časopise BBC Music Magazine v Anglicku. Pianistu Ivana Šillera, ktorý sa prezentuje najmä ako koncertný klavirista, dirigent a organizátor hudobných a edukačných projektov, ktorý žne úspechy doma i v zahraničí.
›› Diela slovenských skladateľov 20. storočia, ktorí sú stále málo uvádzaní a známi u širokého publika i napriek tomu, že patria medzi významné osobnosti hudobného umenia na Slovensku – v interpretácii súboru Mucha Quartet.
›› A napokon zoskupenie PiaTango Duo, ktoré pozostáva z domáceho hráča na gitare Karola Kompasa a huslistu Samuela Mikláša, ktorí spoločne rozozvučia koncertnú sálu juhoamerickými rytmami.

PROGRAM:
26. máj 2021 o 18.00 hod. – Štátna fi lharmónia Košice
9. jún 2021 o 18.00 hod. – PiaTango Duo
17. jún 2021 o 18.00 hod. – Mucha Quartet
24. jún 2021 o 18.00 hod. – Miki Škuta
30. jún 2021 o 18.00 hod. – Ivan Šiller

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE (ŠfK) bola založená v roku 1968 ako druhý profesionálny symfonický orchester koncertného typu na Slovensku. V krátkom čase dosiahla uznanie odborníkov i verejnosti a stala sa jedným z popredných reprezentantov slovenského interpretačného umenia doma i v zahraničí. Orchester koncertoval na významných medzinárodných hudobných festivaloch a v dôležitých kultúrnych centrách. V roku 1994 ŠfK absolvovala mesačné turné po USA, kde sa predstavila ako prvý slovenský symfonický orchester na americkom kontinente. Počas svojej histórie zaznamenala významné úspechy na koncertných pódiách nielen európskych krajín, ale aj v Severnej Amerike a v Ázii. ŠfK prezentuje svoje umenie okrem aktívnej koncertnej činnosti aj prostredníctvom nahrávok (vyše 160 CD), z ktorých sú mnohé unikáty – premiérové nahrávky ojedinele uvádzaných diel. Orchester spolupracoval so svetoznámymi umelcami, (napr. I. Oistrach, G. Kremer, V. Gergiev, A. Wit, J. Bělohlávek, L. Pešek, V. Smetáček, Ľ. Rajter, O. Lenárd, G. Feidman, I. Moravec, J. Suk, L. Pavarotti, P. Domingo, D. FischerDieskau, J. Fischer, S. Kopčák, P. Mikuláš, P. Dvorský, E. Gruberová a ďalší). Repertoárové spektrum orchestra obsahuje všetky frekventované diela od baroka po súčasnú hudbu. ŠfK je ako jediný orchester na Slovensku hlavným organizátorom troch medzinárodných festivalov – Košickej hudobnej jari, Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola a spoluorganizátorom festivalu súčasnej hudby ARS NOVA.

PIATANGO DUO je dvojica hudobníkov, ktorých dala dokopy láska k rytmom Tanga. Pozostáva z gitaristu Karola Kompasa, ktorý študoval gitaru na Konzervatóriu v Žiline a na VŠMU v Bratislave. Absolvoval tiež študijný pobyt na Hudobnej Akadémii v Katoviciach. Doktorandské štúdium ukončil na Katedre hudby UKF v Nitre, kde v súčasnosti aj pedagogicky pôsobí. Je tiež učiteľom gitary na Konzervatóriu v Topoľčanoch. Spolupracoval so súbormi ako Veni Ensemble, Musica Aeterna, ZOE orchestra a i. Vystupuje v zoskupení Mertz Guitar Duo a v duu s flautistkou B. Kolářovou. Je zakladateľom PiaTango Project, súboru zameraného na tvorbu argentínskeho skladateľa A. Piazzollu. V r. 2015 založil hudobný festival argentínskeho tanga FATANGO v Nitre. Druhým členom je huslista Samuel Mikláš, absolvent Konzervatória v Bratislave, Pražského konzervatória a VŠMU, kde navštevoval kurz historickej interpretačnej praxe v triede. Hosťoval v Českej komornej filharmónii, s ktorou absolvoval množstvo koncertov po Česku a Nemecku (Berlínska filharmónia, Konzerthaus Berlin a i.). Je huslistom Symfonického orchestra slovenského rozhlasu, prvým huslistom Komorného orchestra ZOE a súboru Ad Gloriam Dei.

MUCHA QUARTET vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k významným komorným telesám na Slovensku. Komornú hudbu študovali na VŠMU v Bratislave v triede Jána Slávika, na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Johannesa Meissla a taktiež na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madride pod vedením Güntera Pichlera. Získali 2. cenu na Medzinárodnej interpretačnej súťaži Nadácie Bohuslava Martinů v Prahe (2010), 3. cenu na medzinárodnej súťaži Gianni Bergamo Classic Music Award 2012 v Lugane, sú víťazmi súťaže Josef Windisch Preis 2013 (Viedeň). Na medzinárodnej súťaži Premio Paolo Borciani 2014 získali 2. cenu a Cenu publika. Obdržali 1. cenu na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka 2014 (Praha), ako aj 1. cenu na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka 2015 (Brno). Mucha Quartet pravidelne koncertuje na mnohých hudobných festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí – Bratislavské hudobné slávnosti, Pražská jar, Concentus Moraviae, recitál vo viedenskom Musikverein, Bordeaux String Quartet Festival, festival Allegretto v Žiline, Albrechtina – (Ne) známa hudba, komorný cyklus Slovenskej filharmónie, Luxemburskej filharmónie, Musiksommer Reichenau, Schubertiade Schwarzenberg atď. K ich nahrávkam patrí profilové CD (2013), Slovenské spevy Bélu Bartóka v spolupráci s Ivou Bittovou (2015), CD Bella – Dvořák (2017), ako aj CD Štyria hudci (2018). V rokoch 2016 – 2017 boli rezidenčným súborom Rádia Devín.

MIKI ŠKUTA je jediným slovenským hudobníkom, ktorý sa pohybuje na najvyššej úrovni a s najväčšou ľahkosťou v oblasti klasickej hudby, jazzu a takisto v oblasti popu. Ako koncertný klavirista dosiahol významné medzinárodné úspechy. Jeho nahrávky Bachových skladieb získali to najvyššie hodnotenie v odbornom časopise BBC Music Magazine v Anglicku, londýnske sólové koncerty v roku 2013 v koncertnej sále Kings Place boli vypredané. Bol pozvaný na festival najlepších klaviristov súčasnosti The Piano, ktorý sa konal v prestížnej koncertnej sále na Hudobnej Akadémii Ferenca Liszta v Budapešti, jeho sólové koncerty mali veľký ohlas aj v Salzburgu, Paríži, Cannes, ale takisto aj na Bratislavských hudobných slávnostiach. Koncertoval so Slovenskou filharmóniou, s Bruckner Orchester Linz, die reihe – Wien, Österreichisches Ensemble für Neue Musik Salzburg, Janáček Philharmonic Orchestra, Danubius Symphonic Orchestra Budapest atď. Natočil približne štyridsať CD pre slovenské, maďarské, nemecké či rakúske vydavateľstvá. V posledných rokoch sa popri klasickej hudbe venuje skôr čisto improvizovanej hudbe alebo komponovaniu. Od roku 1993 jeho kompozície (jazz, pop alebo súčasná hudba) zazneli v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Holandsku, Maďarsku, Spojených štátoch približne na stopäťdesiatich koncertoch. V roku 2017 na medzinárodnom festivale súčasnej hudby Melos-Étos sa prvýkrát predstavil publiku aj ako gitarista v skladbe Vampyr od Tristana Muraila.

IVAN ŠILLER je koncertný klavirista, dirigent a organizátor hudobných a edukačných projektov. Študoval hru na klavíri v Bratislave (VŠMU) a Gente (Kráľovské konzervatórium), ako štipendista v USA (Tanglewood Music Center), Kanade (Banff Centre for the Arts) a Nemecku (Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt). Venuje sa interpretácii súčasnej hudby, ensemblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii výtvarných diel. Rád spolupracuje s inými hudobníkmi, s ktorými formuje rôzne zoskupenia – Cluster ensemble, Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Spoluvytvára alternatívne „vzdelávacie inštitúcie“ – študentský projekt VENI ACADEMY, či sériu detských workshopov SoundOrchestra – zamerané na improvizáciu, grafické partitúry a experimentálnu hudbu. Je autorom množstva hudobných projektov, festivalov, či koncertných cyklov. Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM – Slovak section), s ktorou pripravil hudobný počin roka 2013 – ISCM World New Music Days. V roku 2016 bol Cluster ensemble za svoje debutové CD nominovaný na cenu za umenie Nadácie Tatra banky, na Krištáľové krídlo a cenu Radio Head Awards.

Viac o téme: #cykluskomornychkoncertov #galeriahudby #koncertnasalazupnehodomu #Nitra