Prázdne talianske námestia ako téma pre 20 talianskych fotografov a spisovateľov

Zuzana Golianová, Mediálna podpora festivalu Dolce Vitaj 2021

 

Podarilo sa spojiť štyridsať významných talianskych umelcov – fotografov a spisovateľov, aby silou vlastnej tvorby súbežne zachytili námestie, ktoré sa viaže k ich rodnému mestu, alebo ktoré považujú za svoj nový domov. V čase lockdownu tak vytvorili dialóg medzi obnaženou architektúrou a novou formou spolužitia, ktorý stojí za zamyslenie. Výsledkom je výstava s názvom [Ne]viditeľné námestia ako súčasť Festivalu talianskej kultúry DOLCE VITAJ. Prístupná bude od 11. júna do 11. júla 2021 vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice na Michalskej ulici v Bratislave, vstup voľný. Zorganizoval ju Taliansky kultúrny inštitút v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave.

„Mimoriadna situácia vyhlásená na jar 2020 prevrátila naruby prakticky všetky aspekty nášho každodenného života. Z ničoho nič sme sa ocitli v stave vyčkávania a vylúčenia, a dotklo sa to aj miest, v ktorých sme dovtedy žili a trávili čas. ,Taliansko je krajina stoviek námestí,’ píše historik architektúry Joseph Rykwert vo svojom príspevku k tejto výstave. Námestia, všeobecný symbol talianskej krásy, sa azda po prvýkrát v živote stávajú pre každého z nás imaginárnym miestom, v takejto podobe boli „videné“ len očami veľmajstrov, ktorí ich navrhovali, projektovali, realizovali a zdobili,“ napísal kurátor Marco Delogu, ktorý dokázal v čase lockdownu spojiť štyridsať umelcov, medzi nimi aj držiteľov prestížneho ocenenia Premio Strega – Nicola Lagioiu, Sandra Veroneseho, Helenu Janecek, ale aj americkú spisovateľku dnes žijúcu v Taliansku a píšucu po taliansky Jumpu Lahiri.

„Vždy keď vstúpime na námestie, ocitneme sa uprostred rozhovoru,“ napísal vo svojej knihe Neviditeľné mestá Italo Calvino. Práve táto kniha inšpirovala kurátora Marca Delogu k vytvoreniu výstavy, ktorá by v čase mimoriadnej situácie na jar 2020 vytvorila dialóg medzi obrazom a slovom, vychýrenými autormi a debutantmi, medzi menej známymi mestami a ikonami talianskej kultúry a stala sa tak výnimočným obrazovým a literárnym svedectvom doby.

Mnohí autori prežili lockdown pár metrov od nimi vybraného námestia, iní v jeho blízkosti prežili dlhé roky. „Bola to neľahká výzva, museli sme okamžite konať, dať dokopy nápady, pozrieť sa na vec z rôznych uhlov pohľadu, skombinovať osobnú a historickú skúsenosť tak, aby v duchu stanovených kritérií vynikla originalita každého zúčastneného tvorcu. Mnohí autori len ťažko nachádzali potrebnú koncentráciu, fotografi zas mali problém vyjsť z domu (podarilo sa im to len na základe povolení od kompetentných orgánov). Snažili sme sa chytiť každej príležitosti,“ doplnil kurátor Marco Delogu, ktorý bol v minulosti riaditeľom Talianskeho kultúrneho inštitútu v Londýne, kde sa usiloval tvoriť aktivity inštitútu fúziou rôznych druhov umenia.

„Výstava vznikla v minulom roku z iniciatívy talianskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce, ktorého snahou bolo pri príležitosti národného sviatku Talianskej republiky (2. júna) poukázať na význam talianskej kultúry a kultúrneho dedičstva aj v čase lockdownu. Pre turistov z celého sveta námestie do istej miery symbolizuje taliansky životný štýl, miesto na stretnutie, živý kontakt… Práve situácia v ktorej sme sa pred rokom ocitli obrala námestia o ich podstatu a zmysel pre ktorý vznikli. Fotografi ich nafotili v tejto obnaženej podobe, čím dali naplno vyniknúť architektúre,“ povedal Marco Gerbi z Talianskeho kultúrneho inštitútu, ktorý spolu s Talianskym veľvyslanectvom a Taliansko – Slovenskou obchodnou komorou festival Dolce Vitaj organizuje.

[Ne]viditeľné námestia mapujú nielen samotné miesta, ale aj autorov. Svedčia o tom, že kultúra a krása našej krajiny existuje nielen v monumentálnych umeleckých a architektonických dielach, ale aj v literárnej tvorbe a fotografii a v jej rozsiahlej a sľubnej generačnej výmene.

Autori a autorky fotografií: Olivo Barbieri, Jacopo Benassi, Luca Campigotto, Michele Cera, Giovanni Cocco, Alessandro Dandini, Eva Frapiccini, Claudia Gori, Alice Grassi, Stefano Graziani, Raffaela Mariniello, Daniele Molajoli, Luca Nostri, Margherita Nuti, Francesca Pompei, Flavio Scollo, Luca Spano, George Tatge e Paolo Ventura;

Autori a autorky sprievodných textov: Edoardo Albinati, Carlo Carabba, Francesco Cataluccio, Liliana Cavani, Benedetta Cibrario, Marcello Fois, Giovanni Grasso, Helena Janeczek, Nicola Lagioia, Jhumpa Lahiri, Margherita Loy, Maurizio Maggiani, Valerio Magrelli, Salvatore Silvano Nigro, Clio Pizzingrilli, Elisabetta Rasy, Eduardo Savarese, Caterina Serra, Giorgio van Straten, Sandro Veronesi e Francesco Zanot.

Festival Dolce Vitaj 2021 otvorila 21. mája výstava Corrada Cagliho Strach z totemu v Považskej galérii umenia Žilina, ktorá potrvá do 27. júna 2021. Corrada Cagliho môžeme považovať za akýsi symbol 20. storočia, pretože bol súčasťou avantgardných hnutí, prežil rasové prenasledovanie, dve svetové vojny, na jednej z nich sa zúčastnil ako vojak americkej armády, spolupracoval s množstvom umelcov a intelektuálov z celého sveta a najmenej štyrikrát sa zúčastnil Bienále v Benátkach.

Festival ponúkne aj online stretnutia s troma významnými osobnosťami súčasnej literatúry: Silviou Avallone (Odkiaľ je život dokonalý), Marcom Missirolim (Vernosť), Nicolom Lagioiom (Krutosť). Štrnásty ročník festivalu predstaví okrem literatúry výnimočné momenty talianskej architektúry, dizajnu, výtvarného umenia, fotografie a filmu.

Festival sa koná pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

 

Viac o téme: #festivaltalianskejkulturydolcevitaj #ne-viditelnenamestia #prazdnenamestia #projekt