Nitrianska galeria vás pozýva na výstavu Karol Felix – Za svetlom

PR Nitrianska galéria

Klasická a digitálna grafika, maľba, kresba, známková tvorba, ilustrácie, ex libris, asambláže, objekty a inštalácie. Keď sme pripravovali túto výstavu, chceli sme, aby bolo na nej obsiahnuté celé spektrum výtvarnej tvorby jubilujúceho Karola Felixa.

Dôraz je na tvorbe z ostatných dvoch-troch rokov, ale nechýbajú ani príklady zo skoršieho obdobia. Umenie Karola Felixa je rozmanité rovnako ako jeho témy, či výrazové prostriedky. Je to príbeh autora, ktorý ide za svojím svetlom. Úprimne, vytrvalo, s noblesou. Aj preto je tak lákavé a divácky atraktívne. Je komunikatívne, ale bez kalkulácie s diváckym vkusom. Odmieta ľahostajnosť, nekonečné opakovanie overených schéma kĺzanie po povrchu. Aj preto je pravdivé. Listovanie v jej kapitolách je rovnako vzrušujúce ako rozmýšľanie o jej výzvach i pokornej estetike krásy.

Spomínal som svetlo. To je aj leitmotívom celej tvorby Karola Felixa a prirodzene sa stalo názvom aj prítomnej výstavy. Tajomstvo a svetlo. Dva najdôležitejšie fenomény umelcovej tvorby. Čo je pre neho svetlo?

„To je nevyhnutné pre život a od mladosti ma fascinovalo,“ odpovedá Karol. „V celej mojej tvorbe hrá mimoriadnu rolu. Lept s mezzotintou robím najmä preto, lebo mi z tmy umožňuje vyťahovať na povrch záblesky svetla. Svetlo bez tmy nemôže existovať, ale zároveň je to pre mňa metafora: svetlo je pozitívny pojem zrodu a zhmotnenie niečoho, čo dáva životu zmysel. Navyše, so svetlom sa dá hrať. Keď na obrovskú tmavú plochu dáš čo len jednu bodku, tá sa postupne rozžiari, a to už samo o sebe je výtvarne zaujímavé.“

Len dodám, že svetlo nie je prítomné len v tvorbe, autor ho využíva aj ako spolutvorcu svojich diel pri ich inštalácii, keď sa stáva hýbateľom deja s až divadelným rozmerom. Na jeseň tohto roku sa vo vydavateľstve IKAR pripravuje vydanie doteraz najrozsiahlejšej monografie o Karolovi Felixovi, ktorá je koncipovaná ako prierez jeho rozmanitou tvorbou a životom za vyše 30 rokov pôsobenia na výtvarnej scéne.

PhDr. Ľudovít Petránsky

Karol Felix (nar. 1961) – absolvent oddelenia voľnej grafiky a knižnej tvorby u prof. Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1981 – 1987). Žije a tvorí v Nitre. Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii, známkovej tvorbe a tvorbe objektov. Je členom Výtvarnej únie Slovenska, Združenia grafikov G Bod, Spolku grafikov Slovenska, SČUG Hollar a čestným členom Spoločnosti škótskych umelcov(SSA). Autor sa venuje klasickej grafike (predovšetkým leptu a mezzotinte) i digitálnej grafike, tvorbe známok, ilustrácii, ale aj maľbe, či tvorbe objektov. Dosiahol pozoruhodné výsledky nielen na domácej a európskej výtvarnej scéne, ale vystavoval aj v arabských krajinách, Ázii, Južnej Afrike a severnej a južnej Amerike. Má za sebou 74 samostatných výstav a zúčastnil sa viac ako 300 kolektívnych expozícií. Neúnavným hľadaním vytvoril svoj vlastný nenapodobiteľný rukopis, v ktorom dominuje geometria. Necháva sa inšpirovať starými civilizáciami a kultúrami. Symboly, znaky a odkazy sú pre diváka vzrušujúcim vizuálnym zážitkom. Vznešenosť, tajomnosť, mystickosť a magickosť výtvarných diel Karola Felixa núti diváka k vlastnej interpretácii a chuti rozlúštiť videné. Novodobá geometria, použitie vlastných štylizovaných znakov svojho autorského rukopisu suverénne zapĺňa priestor vystavených grafík aj akrylov.

Viac o téme: #karolfelix #nitrianskageleria #vernisáž #výstava #zasvetlo