Staromestský letný knižný kolotoč na kúpalisku Mičurin

Lenka Čechvalová,Referát marketingu a PR

Zabudli ste si zobrať na kúpalisko knihu a pri oddychu na deke nemáte čo čítať? Využite kúpaliskovú knižnicu, ktorú zriadila Staromestská knižnica prostredníctvom Staromestského letného knižného kolotoča na kúpalisku Mičurin v areáli Ekoiuventy.

Leto bez knihy a kúpania si nevieme ani predstaviť. Staromestská knižnica zriadila na jedinom staromestskom kúpalisku Mičurin samoobslužnú kúpaliskovú knižnicu. Knihy si môžete bezplatne požičať, prečítať na kúpalisku alebo aj doma a vrátiť, alebo prípadne aj nevrátiť, ak sa s nimi neviete rozlúčiť. V ponuke nájdete knihy rôznych žánrov, na svoje si prídu nielen dospelí, ale i deti. 

Knižnica pre Staromestský letný knižný kolotoč na kúpalisku vyčlenila knihy, ktoré vyradila zo svojho knižničného fondu a dary od čitateľov, ktoré už má vo svojom fonde. Nevyužité knihy tak získali druhý život. Do kúpaliskovej knižnice môžete prispieť aj vy svojimi prečítanými knihami. Staromestský letný knižný kolotoč nájdete vpravo od automatu na občerstvenie. Knižnica ponuku kníh priebežne dopĺňa. Užite si príjemný oddych s knihou v krásnom prostredí kúpaliska Mičurin.

Staromestská knižnica poskytuje staromestský knižný kolotoč aj prostredníctvom svojich knižných domčekov v Letnej čitárni Medická záhrada, na detskom ihrisku na Jakubovom námestí, pred Základnou školou na Mudroňovej a v novootvorenej Prüger-Wallnerovej záhrade.

Staromestská knižnica v Bratislave je rozpočtovou organizáciou, zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Staré Mesto. Od roku 1958 poskytuje služby pre všetky vekové kategórie používateľov od najmenších detí až po dôchodcov, má takmer 5 000 čitateľov. Knižnica má centrálne pracovisko na Blumentálskej 10/a a 4 pobočky na Panenskej 1, Karadžičovej 1, Záhrebskej 8 a Západnom rade 5. Okrem toho prevádzkuje v letných mesiacoch letnú čitáreň v Medickej záhrade. Okrem budovania fondov organizuje aj množstvo podujatí zameraných na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti detí, vzdelávacie aktivity pre stredoškolákov i seniorov.

Viac o téme: #knižnica #kúpalisko #Mičurin #staromestskyletnykniznykolotoc