Vo výklade – nové vystavené dielo dizajnéra a keramika Martina Bu

Mgr. Klára Hudáková

Od 18. júla 2021 môžete v okne Berlinky v SNG v rámci výstavného cyklu Vo výklade vidieť príklad tvorby predčasne zosnulého mladého dizajnéra a keramika Martina Bu (1976 – 2021).

Pozrieť si môžete jeho dielo Fabriky – dvojicu plastík/váz, ktoré sa vzťahujú na domáce keramické dejiny a sú súčasťou Zbierky úžitkového umenia a dizajnu SNG. Dvojica diel bude v okne vystavená do 19. septembra 2021. Viac o minivýstave, ktorej kurátorkou je Viera Kleinová, sa dozviete tu.

Výstavný cyklus Vo výklade vo verejnom priestore – v okne Berlinky Esterházyho paláca, predstavuje diela vizuálneho umenia reagujúce na aktuálne otázky súčasného spoločenského života. V tomto výstavnom formáte sme oživili spoločnú realizáciu Petra Bartoša a Júliusa Kollera Výklad (Anti-galéria), ktorí v roku 1968 vystavili svoje diela vo výklade rýchloopravovne pančúch na Klobučníckej ulici v Bratislave.

Viac o téme: #martinbu #mini #oknoberlinky #SNG #vovyklade #výstava