Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia „Biela noc 2021“ začína už tento víkend.

Biela noc SK

Biela noc je prestížny medzinárodný umelecký projekt, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol.

Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica, Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton, Turín, Naples, Petrohrad, Košice a Bratislava. Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením.

Ciele Bielej noci
· podporovať a šíriť súčasné formy umenia
· podnietiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie
· podporiť tvorbu domácich a zahraničných umelcov a vznik nových kvalitných umeleckých diel
· priniesť do Košíc a Bratislavy svetovú umeleckú špičku
· podporiť kultúrny turizmus mesta
· podporiť rozvoj kreatívneho priemyslu v meste
· zviditeľniť netradičné, nepoznané, ale aj významné miesta Košíc a Bratislavy
· spojiť prostredníctvom umenia Košice a Bratislavu so svetovými metropolami, ktoré sú nositeľmi tejto prestížnej značky WHITE NIGHT
· edukovať publikum každej vekovej kategórie
· šíriť interpretáciu umenia pre detského diváka
· podporiť rozvoj dobrovoľníctva a kultúrnej mediácie
· podporiť participačné umelecké a sociálne projekty pre sociálne alebo zdravotne znevýhodnené skupiny ľudí


Biela Noc

Priebeh Bielej noci
Biela noc ponúka návštevníkom netradičnú umeleckú prechádzku nočným mestom plnú zážitkov a nových vnemov, ktorá trvá od západu až do východu slnka. Počas jedného výnimočného víkendu sa noc stáva dňom a ulice nočného mesta sa zaplnia ľuďmi a umením. Každý návštevník dostane umeleckú mapku, ktorá ho bude sprevádzať rôznymi umeleckými zastávkami: vizuálne atraktívnymi inštaláciami, koncertmi, filmami, rozličnými divadelnými predstaveniami, tancom, literatúrou, performance… Pestrá ponuka rozličných umeleckých žánrov zaručí každému spoznať najnovšie trendy v rozličných umeleckých disciplínach. Popri umení návštevníci objavia zaujímavé priestory, ktoré výnimočne prichýlia súčasné formy umenia ako napríklad nádvoria, parky, stanice, mosty, nábrežia, metrá, plavárne, nákupné centrá, parkoviská, súkromné priestory a rôzne ľuďom bežne neprístupné miesta.

Program festivalu nájdete na webovej stránke BIELA NOC.

Viac o téme: #bielanoc2021 #divadelnepredstavenia #festivalumenia #filmy #koncerty #literatúra #performance #Svetlo #tanec #vizualneatraktivneinstalacie