Trojdielny dokument z produkcie HBO „NUKLEÁRNA RODINA“ skúma neobvyklú rodinu režisérky.

Bohuš Mäsiarčik, Top of Mind

Trojdielny dokument skúma veľmi neobvyklú rodinu režisérky: na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov sa totiž Ry a jej sestra Cade narodili dvom lesbám, čo bol v tej dobe úplne nevídaný a spoločensky de facto neprípustný koncept.

Predstava homosexuálnej rodiny bola pre väčšinu ľudí nemysliteľná. Ryine idylické detstvo však bolo narušené darcom spermií, s ktorým mali obe mamičky až do jej deviatich rokov veľmi dobré vzťahy, a následným súdnym procesom… Pozrime sa, ako to všetko dopadlo. Tento krásne nasnímaný dokument skúma lásku, vernosť, stratu a silu rodiny vo všetkých jej podobách a zameriava sa na mechanizmy, ktoré posilňujú a narúšajú putá lásky.

Viac o téme: #HBOGO #nuklearnarodina