Prvá online premiéra DJGT – inscenované čítanie hry Urazení. Bielo(r)usko

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského sa ako prvé slovenské divadlo zapája do celosvetovej divadelnej štafety „Insulted. Belarus(sia). Worldwide Reading Project“. Hra prináša sugestívne posolstvo z epicentra bieloruskej revolúcie. DJGT uvedie premiéru bezplatne na YouTube kanáli DJGT dňa 18. novembra 2020 o 18.30 a záznam ostane sprístupnený ešte celý štvrtok 19. novembra 2020.

Hru „Urazení. Bielo(R)usko“ napísal uznávaný bieloruský dramatik Andrej Kurejčik. Prostredníctvom siedmich postáv, ktoré majú reálny predobraz v skutočnosti, približuje rôzne pohľady na boj s totalitným režimom, na cenu slobody a vízie do budúcnosti. Odhaľovanie toho, ako sa osudy protagonistov príbehu postupne prepletajú, je strhujúce.

Emočne silná hra sa od septembra 2020 uvádza v rôznych častiach sveta, v rôznych prekladoch a rôznych podobách. Bola uvedená v mnohých mestách USA, vo Veľkej Británii, Rusku, Írsku, Francúzsku, Poľsku, Litve, Česku a inde. Slovenský preklad pripravila Romana Štorková Maliti, čím otvorila priestor aj slovenským divadlám. Hra sa nevyhýba expresívnym výrazom a opisom násilia, pretože zachytáva autentický obraz revolúcie. Zároveň je v nej cítiť lásku a nádej v nové začiatky.

Inscenované čítanie považuje DJGT za svoj príspevok k odkrývaniu tém slobody počas 72. divadelnej sezóny demaskovania. V inscenovanom čítaní v réžii umeleckého šéfa Petra Palika účinkujú Michal Ďuriš, Daniel Výrostek, Dominika Výrostek Misárová, Iveta Marcineková, Juraj Smutný, Ján Marcinek a Svetlana Hank Sarvašová. Pre tvorcov bola príležitosť pracovať s týmto textom silnou a výnimočnou výzvou.

Online uvedenie na YouTube kanáli DJGT: dňa 18. novembra 2020

Viac o téme: #divadlo #DJGT #onlinepremiera #urazeni-bielo-r-usko