Ztracený Svatý: Komiks, kunsthistorická zápletka a detektívka v jednom.

Mgr. Klára Hudáková, SNG

Slovenská národná galéria a pražské nakladateľstvo Take Take Take vydali novú knihu Ztracený Svatý – „detektívny román“, doplnený o komiksové príbehy, ktorý vysvetľuje fungovanie a kultúrny kontext obdobia stalinizmu. Publikácia Alexandry Kusej a Ondřeja Horáka je súčasťou niekoľkomesačného projektu SNG Akcia ZET.

V roku 1952, v jednej z najtemnejších chvíľ našej histórie, bolo na výstave Československo-sovietskeho priateľstva vo výtvarnom umení na pražskom Žofíne odhalené všetkými očakávané umelecké dielo. Osem metrov dlhý a skoro deväť metrov vysoký obraz Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi ako dielo autorského kolektívu Čumeplík – Schoř – Čermáková. Išlo o najväčší obraz namaľovaný v 20. storočí v Európe.

Dielu bola venovaná mimoriadna pozornosť, o jeho vzniku pravidelne informovali štátne médiá, podobne ako o v rovnakom období vznikajúcom Stalinovom pomníku na Letnej v Prahe. Samotné odhalenie gigantického obrazu za účasti komunistických pohlavárov natáčal na výstave filmový štáb. Nikto však netušil, že pôjde o jediné zábery tohto obrazu, ktorý po výstave zmizol.

Tento verejnosti celkom neznámy a pritom pravdivý príbeh tvorí kostru nového česko-slovenského detektívneho príbehu s kunsthistorickou zápletkou, komiksom a s historickým ponaučením Ztracený Svatý. Príbeh je vystavaný na historických faktoch a informáciách z výskumov českých a slovenských bádateľov a vysvetľuje fungovanie a kultúrny kontext stalinizmu – obdobia, keď politika a umenie fungovali ruka v ruke. Druhá rovina rozprávania zavedie čitateľov a čitateľky do súčasnej Prahy, kde sa dvojica česko-slovenských kurátorov pokúša stratený obraz po desaťročiach nájsť a znovu vystaviť. Navštevujú miesta, budovy, ateliéry umelcov a galérie, ktoré s celým príbehom úzko súvisia. Vďaka tomu sa príbeh prelína do dnešných dní a získava na aktuálnosti. Knihu Alexandry Kusej a známeho popularizátora výtvarného umenia Ondřeja Horáka s komiksovými príbehmi ilustrovanými Jindřichom Janíčkom z pražského nakladateľstva Take Take Take je preto možné vnímať ako netradičného sprievodcu po československom výtvarnom umení socialistického realizmu.

Publikácia Ztracený Svatý je paralelnou aktivitou projektu Akcia ZET – umenovedná výprava, počas ktorého maľoval niekoľko mesiacov v átriu Esterházyho paláca výtvarník Marcel Mališ autorskú repliku s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na stratené dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č-S-Č.

Maliarska akcia sa stala východiskom pre nový experimentálny žáner – umenovednú výpravu zrkadliacu premýšľanie o postavení národnej galérie dnes. Týmto netradičným spôsobom SNG otvorila počas niekoľkých mesiacov množstvo rôznych, aktuálnych a dôležitých tém ako vzťah propagandy a umenia, hoaxy, budovanie kultu osobnosti, téma strachu, vzťah originálu a kópie, umenie na zákazku, problematika autorstva, monumentálna tvorba, mecenášstvo, vnímanie a chápanie problematických úsekov našich dejín. Viac o projekte na akciazet.sng.
Publikáciu možno zakúpiť na e-shope SNG a v kníhkupectve Ex Libris v SNG.

Autori
Alexandra Kusá
Historička umenia, kurátorka, riaditeľka Slovenskej národnej galérie a autorka odborných publikácií. Venuje sa umeniu 20. storočia, je kurátorka výstavy Prerušená pieseň (2012) na tému socialistického realizmu a rovnomennej publikácie (2019).

Ondřej Horák
Popularizátor výtvarného umenia, kurátor, autor niekoľkých publikácií o výtvarnom umení, držiteľ ocenenia Magnesia Litera. Autor publikácií Proč obrazy nepotřebují názvy (2014), Průvodce výtvarným územím I., II., III. (2016, 2018, 2021), Proč umění? (2019) a mnohých ďalších.

Jindřich Janíček
Absolvoval Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne a Ateliér ilustrácie na UMPRUM v Prahe. Je držiteľom ceny Czech Grand Design a vyhľadávaným knižným grafikom a ilustrátorom. S Nikolou Janíčkovou založili v roku 2015 nakladateľstvo Take Take Take.

Viac o téme: #detektívka #kniha #komiks #ztracenysvaty