Výstava „Skupina A-R a Rudolf Fila pre Etienna Cornevina“

Daniela Gálová, Institut français de Slovaquie

Výstava je poctou slovenských výtvarníkov zo Skupiny A-R francúzskemu filozofovi a výtvarnému kriti-kovi Etiennovi Cornevinovi, ktorý sa výrazne zapájal do života neoficiálnej slovenskej i českej výtvarnej scény od konca sedemdesiatich rokov 20. storočia až do svojej smrti v roku 2016.

Etienne Cornevin
„Umenie považujem za prejav ľudského ducha a zaujíma ma, len pokiaľ takým prejavom je,“ s obľubou hovoril Etienne Cornevin. Keď v roku 1976 tento absolvent filozofie na Sorbonne prišiel v rámci náhradnej vojenskej služby na dva roky ako lektor francúzštiny na Slovensko, netušil, že takéto umenie nájde práve tu. Presnejšie, na tunajšej alternatívnej výtvarnej scéne, s ktorou sa veľmi rýchlo skontaktoval. Pravidelne zásoboval umelcov nedostupnými zahraničnými knihami, katalógmi, diapozitívmi či filmami o výtvarnom umení, podieľal sa na prípravách neoficiálnych výstav, písal texty do katalógov či vernisážové prejavy. Najviac ho nadchol Rudolf Fila, hovoril, že u neho mal druhú vysokú školu. Okrem iného mal výrazný vplyv na vznik a existenciu Skupiny A – R a veľmi rýchlo sa zorientoval aj na českej neoficiálnej scéne.

A tak v Československu zostal ešte ďalších desať rokov. „Jednoznačným dôvodom bolo umenie,“ rád priznával. „Mal som pocit, že najpôvodnejšie a najhĺbavejšie umenie vo svete sa rodí práve v Československu a nie vo Francúzsku, v Nemecku či USA.“ Preto ani neprekvapuje, že sa témou Cornevinovej habilitačnej práce v roku 1989 v Paríži stali osobnosti a estetika súčasného českého a slovenského umenia. Po páde režimu v Československu pokračoval aj v nových podmienkach v propagácii slovenských i českých výtvarníkov. Na začiatku 90. rokov pripravil v Paríži veľkú výstavu s názvom 40 českých a slovenských umelcov 1960 – 1990, no zažil sklamanie z malého záujmu návštevníkov. Nenechal sa však odradiť a naďalej organizoval výstavy vo Francúzsku, v Nemecku, Česku a na Slovensku.

Etienne Cornevin zomrel 2. mája 2016 vo veku nedožitých 66 rokov. Ako povedal Daniel Fischer, Cornevinov prínos – ako človeka zvonku – pre slovenské umenie svojou šírkou záberu, neúnavnou propagáciou, umiestňovaním do kontextu so svetovou scénou a hĺbkou erudície nemá obdobu.

Sprievodné prednášky k výstave
• „Etiennova misia“ Jany Geržovej, šéfredaktorky časopisu Profil súčasného výtvarného umenia, utorok 15. feb. 2022 o 17.00
„Spomínanie na Etienna Cornevina s pozornosťou k jeho textom, ktoré napísal počas pobytu na Slovensku“ so Zuzanou Bartošovou Ph.D., streda 23. feb. 2022 o 17.00

Viac o téme: #etiennecornevin #skupinaar #výstava