Výstavný cyklus Vo výklade v okne Berlinky v Esterházyho paláci, predstavuje nové dielo.

Mgr. Klára Hudáková, SNG

Do 10. apríla 2022 si môžete v rámci výstavného cyklu Vo výklade pozrieť ďalšie vystavené dielo – tentokrát portrét rómskej matky Jitky Pištovej s dieťaťom, ktorý je zrejme najznámejšou fotografiou zo súboru rómskych portrétov Krásni ľudia / Beautiful People od slovenského fotografa Šymona Klimana (1980). Kurátorkou výstavy je Lucia Almášiová.

Priamo na okne nájdete okrem krátkej informácie aj QR kód s odkazom na web, kde sa dozviete viac o diele, celom projekte a autorovi. Viac informácií nájdete aj na našom webe.

Výstavný cyklus Vo výklade vo verejnom priestore – v okne Berlinky v Esterházyho paláci, predstavuje diela vizuálneho umenia reagujúce na aktuálne otázky súčasného spoločenského života. V tomto výstavnom formáte sme oživili spoločnú realizáciu Petra Bartoša a Júliusa Kollera Výklad (Anti-galéria), ktorí v roku 1968 vystavili svoje diela vo výklade rýchloopravovne pančúch na Klobučníckej ulici v Bratislave.

Viac o téme: #Berlinka #fotografia #symonkliman #vovyklade #výstava