RTVS opäť odvysiela televízne vyučovanie. Už od utorka ponúkne žiakom Školský klub na Dvojke.

Filip Púchovský, RTVS

RTVS reaguje na opakované zatváranie tried z dôvodu karantény a na stúpajúci počet žiakov, ktorí sa nemôžu zúčastňovať prezenčného vzdelávania. Od utorka 8. februára tak opäť zaradí do vysielania reprízy relácie Školský klub. Televízne vyučovanie, ktoré je v súlade s učebnými osnovami, bude prebiehať v 60-minútových blokoch od utorka do piatku vždy o 10.25 h na Dvojke.

Aktuálna situácia v rámci pandémie COVID-19 na Slovensku má za následok, že aktuálne sa dištančne vzdeláva až 26% žiakov a existuje predpoklad, že tento podiel môže ešte v nasledujúcich týždňoch narastať. Podporou vzdelávania žiakov v domácom prostredí budú preto aj reprízy relácie Školský klub, ktorá sa počas predošlých pandemických vĺn v minulom roku tešila pozitívnym ohlasom rodičov a detí.

„Školský klub je určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Pre žiakov, ale aj rodičov, je to veľmi dobrá pomôcka pri dištančnom vyučovaní,“ hovorí šéfdramaturg detskej tvorby RTVS Vladimír Balko.

Televízne vyučovanie sa na obrazovky vráti od utorka 8.2.2022 od 10.25 h na Dvojke a bude prebiehať od utorka do piatku podľa učebných osnov ŠPÚ. Jednotlivé dni budú zamerané na rôzne predmety – v utorok sa vyučovanie bude venovať slovenčine, v stredu vlastivede, vo štvrtok matematike a v piatok prírodovede. Všetky epizódy Školského klubu budú tiež tlmočené do slovenského posunkového jazyka.


RTVSOfficial

Obľúbenej relácii Školský klub budú predchádzať premiérové časti detského vzdelávacieho programu v rómskom a slovenskom jazyku S vami doma – Tumenca khere, ktorý Dvojka uvádza od januára pravidelne od utorka do piatku o 9.55 h. Každá epizóda prináša na obrazovky básničky, pesničky, matematické príklady, rozprávky, ale aj informácie o rôznych osobnostiach pre staršie deti v slovenskom a rómskom jazyku so slovenskými titulkami a vždy je previazaná na jedno písmeno z abecedy.

Po Školskom klube o 11.25 h sa detskí diváci môžu tešiť na premiérové časti relácie Táraninky mini, ktorých výber sa snaží tematicky nadviazať k obsahu preberanom v Školskom klube (Remeslá, Mesto a dedina, Škola a koronavírus, Kto žije v lese, a pod.).

„RTVS tak na Dvojke ponúkne celkovo viac ako hodinu a pol televízneho vysielania pre školákov denne,“ upresňuje generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Viac o téme: #Dvojka #relácia #RTVS #skolskyklub