Pozývame vás na novu výstavu Medzimesto(m)telom(a)krajinou v Nitrianskej galérii.

kolektiv Nitrianskej galerie

Výstava predstavuje tvorbu troch študentiek a jedného študenta Katedry maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorej vedúcim je doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.

Odbor maľby nájdeme ešte na univerzitách v Bratislave a Košiciach, avšak tvorba študentov a absolventov „banskobystrickej školy“ patrí v ostatných rokoch k tomu najzaujímavejšiemu, čo sa na poli slovenskej mladej maľby deje – o čom svedčia aj rôzne ocenenia a výstavy.

Výstava nie je „prieskumovou“ prehliadkou školských prác, ako to často vidíme na podobných prezentáciách. Nemá ani ambíciu komplexne zmapovať aktuálne dianie na Katedre maľby FVU. Je skôr kurátorskou sondou do jednej z viacerých množín ideových, tematických a formálnych prístupov študentov výtvarného umenia. Cieľom inštalácie v pomerne dynamickom priestore Galérie mladých nie je izolovaná prezentácia autorov, ale snaha o dialóg – spojenie v ich rozmanitosti.

Vybrané diela tematicky oscilujú na trajektórii mesto – človek/telo – krajina, z čoho vychádza aj názov výstavy. Nájdeme v ňom tiež slovo „medzimesto“ ako odkaz na skutočnosť, že vystavujúci síce študujú v Banskej Bystrici, no žijú na rôznych miestach Slovenska (Prievidza, Prašice, Brezno, Dolný Kubín). Autorky a autor zobrazujú stopy či zásahy človeka do mestskej a prírodnej krajiny, skúmajú vzťah ľudí a prírody, zaoberajú sa osobnou a kolektívnou históriou a pamäťou, plynutím času a procesuálnosťou – a to všetko z pohľadu dnešných dvadsiatnikov. Z formálnej stránky sa pohybujú od realistickej a figuratívnej maľby smerom k postupnému abstrahovaniu motívov, experimentujú s prírodnými pigmentmi a materiálmi. Napokon nezanedbateľný je tu aj vplyv pedagóga, keďže až traja z tejto štvorice študujú v ateliéri doc. Mgr. art. Rastislava Podobu, ArtD.

Dávid Bátora (1999) je študentom štvrtého ročníka. Zaoberá sa vyjadrením priestoru, štúdiom krajiny a mestského prostredia, v ktorom si všíma aspekt času. Experimentuje s rôznymi alternatívnymi médiami či technikami ako spracovávanie prírodných pigmentov alebo maľba cez šablóny.

Natália Šimonová (1995) je študentkou šiesteho ročníka. Venuje sa kolektívnej a osobnej pamäti, zobrazuje motívy urbánnej architektúry a jej štruktúr ako napríklad detské ihriská z čias socializmu. Zaujímajú ju aj otázky deštrukcie, v maľbe využíva procesuálne a organické aspekty hrdze a plesne.

Dominika Škorváneková (1997) je študentkou piateho ročníka. V jej prácach splývajú prírodné motívy s ľudskou postavou a organickými štruktúrami. Vnútorný svet človeka je tu bytostne prepojený s vonkajším krajinným priestorom. Technikou akvarelu sa snaží vyjadriť krehkosť okamihu.

Kristína Záhorová (1996) je študentkou šiesteho ročníka. Zaoberá sa vzťahom medzi krajinou a človekom či ľudskou túžbou po prírodnej nespútanosti. Maľuje tušmi, ktoré si sama vyrába z nájdených organických materiálov. Do obrazov komponuje okrem abstraktných štruktúr aj fragmenty svojho tela.

Viac o téme: #medzimesto-m-telom-a-krajinou #nitrianskagaleria #výstava