Nové dielo výstavného cyklu Vo výklade – Tomáš Šoltys: Man on the River.

Mgr. Klára Hudáková, Slovenská národná galéria

Od 11. apríla do 5. júna 2022 si môžete v rámci výstavného cyklu Vo výklade pozrieť ďalšie vystavené dielo – tentokrát video, ktoré zachytáva performanciu s názvom Man on the River z roku 2011 Tomáša Šoltysa. Kurátorkou výstavy je Petra Hanáková.

Výstavný cyklus Vo výklade vo verejnom priestore – v okne Berlinky v Esterházyho paláci, predstavuje diela vizuálneho umenia reagujúce na aktuálne otázky súčasného spoločenského života. V tomto výstavnom formáte sme oživili spoločnú realizáciu Petra Bartoša a Júliusa Kollera Výklad (Anti-galéria), ktorí v roku 1968 vystavili svoje diela vo výklade rýchloopravovne pančúch na Klobučníckej ulici v Bratislave.

Viac o téme: #manontheriver #SNG #tomassoltys #vovyklade