Župné Divadlo Aréna prechádza komplexnou rekonštrukciou. Stane sa jedným z najmodernejších divadiel na Slovensku.

Mgr. Lucia Forman, BSK

V Divadle Aréna, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), je od februára tohto roku čulý stavebný ruch. Budova prechádza komplexnou rekonštrukciou. Kompletne obnovená bude javisková technológia, zvuková, osvetľovacia, projekčná technika a opravená bude aj vodná veža, ktorá je na pozemku divadla. Tá v budúcnosti rozšíri ponuku kultúrnych priestorov v areáli divadla. Celková investícia do rekonštrukcie je takmer šesť miliónov eur.

„Posledná rekonštrukcia budovy bola realizovaná v prvej polovici 90. rokov minulého storočia. Tak, ako väčšina divadelných budov na Slovensku, aj Divadlo Aréna bolo pred rekonštrukciou v zlom technickom stave a nespĺňalo základné normy, nehovoriac o energetickej náročnosti. Našim zámerom je nielenže obnoviť túto unikátnu divadelnú budovu, ale aj vytvoriť jedno z najmodernejších divadiel na Slovensku,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

V rámci komplexnej rekonštrukcie Divadla Aréna obnoví Bratislavská župa elektroinštaláciu, strechu, podlahy, ako aj fasádu budovy. Na streche pribudne nová veža, ktorá bude slúžiť na umiestnenie systémov ťahov pre javisko. Na javisku bude nainštalovaná nová zvuková, osvetľovacia a projekčná technika. Obnovená bude taktiež vodná veža, ktorá je umiestnená v areáli divadla. Smerom na panorámu Bratislavy a nábrežie Dunaja bude novozriadená kaviareň. Vznikne na terase, ktorá sa vytvorí zväčšením protipožiarnych okien a schodiska. Kaviareň bude môcť fungovať aj mimo divadelnej prevádzky.

Od začiatku roka boli uskutočnené všetky plánované búracie práce, zemné práce a obnovil sa areálový vodovod s kanalizáciou. Počas leta bude zhotoviteľ pracovať na streche, budovaní oceľových a železobetónových konštrukcii. Koncom leta 2022 sa budú realizovať reštaurátorské práce. Následne sa v druhej polovici roka začne pracovať na interiéri divadla. V záverečnej fáze sa budú osádzať všetky javiskové technológie spolu so svetelnou, zvukovou a premietacou technikou. Práce by mali trvať 18 mesiacov. Samosprávny kraj predpokladá sa, že Divadlo Aréna opätovne otvorí brány pre návštevníkov najneskôr v divadelnej sezóne 2023/2024. BSK vyčlenil na rekonštrukciu budovy 5 880 000 eur. Celkové náklady spolu s technológiami dosiahnu približne sedem miliónov eur.

„Zhotoviteľ k rekonštrukcii pristupuje mimoriadne citlivo, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. Budova bude po rekonštrukcii v takom architektonickom stave, v akom bola naposledy v roku 1939. Obnovia sa krídla z bočných strán budovy, na streche pribudne veža. Aj tieto prvky budú obnovené podľa toho, ako ich mala budova v minulosti. Nad celým procesom rekonštrukcie dohliada pamiatkový úrad. Nová rekonštrukcia vytvorí pre umeleckú prevádzku kvalitnejšie zázemie, ktoré sa rozšíri o spomínané nové priestory vďaka novovybudovaných krídlam z bočných strán budovy. Návštevníci sa môžu tešiť na moderný interiérový dizajn,“ priblížila Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúry BSK.

História budovy divadla sa začala písať v roku 1828, kedy vznikol na petržalskom brehu Dunaja priestor pre letné divadlo – nekrytý amfiteáter – preto dostalo názov Aréna. Neskôr, v roku 1898 bola na mieste amfiteátra vystavaná budova, ktorej podoba sa zachovala približne do roku 1939. V roku 1945 bola budova zatvorená pre verejnosť na takmer 50 rokov. Slúžila ako sklad televíznych kulís. V roku 1994 slovenský mím Milan Sládek založil nadáciu na obnovenie Divadla Aréna a v roku 1995 sa po 50 rokoch opäť obnovila divadelná prevádzka. V roku 2002, po prechode divadla do zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, bol vymenovaný za riaditeľa Juraj Kukura, ktorý je riaditeľom dodnes. V Divadle Aréna sa počas 20-ročnej histórie uskutočnilo viac ako 3 500 podujatí, ktoré navštívilo približne 700 tisíc divákov. Od roku 2002 uviedlo na svojich doskách takmer 100 divadelným premiér.

Ďalšie informácie vrátane vizualizácií nájdete tu.

Viac o téme: #BSK #rekonštrukcia #zupnedivadloarena