Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2020 sa niesol v znamení voľby

21. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet bol vo viacerých ohľadoch výnimočný. Epidemiologická situácia spojená so šírením vírusu COVID-19 predefinovala podmienky, v ktorých sa môžu konať festivaly. Festivalový tím sa celoročne pripravoval, vyhodnocoval situáciu a v dostatočnom predstihu sa zodpovedne rozhodol organizovať festival prevažne v online prostredí.

„Festival v online bol taký iniciačný rituál, ktorý dopadol nadmieru spešne. Po jeho zdolaní prišiel pocit, že sme to zvládli, že sa to dá, spolu s poznaním, že niečo sa navždy zmenilo v ponímaní organizácie filmových festivalov. Predcovidová éra je preč, prichádza éra nová, ktorej špecifiká, ak ich správne uchopíme a pretavíme ich na výhody, môžu mať dosah na pestrejšiu škálu publika.“  hovorí Diana Fabiánová, umelecká riaditeľka festivalu Jeden svet.

ONLINE forma priniesla rekordnú návštevnosť a mimoriadne pozitívne ohlasy Festival Jeden svet počas siedmich dní sprístupnil prostredníctvom portálu DAFilms.sk desiatky kvalitných dokumentárnych filmov a pripravil pestrú mozaiku sprievodných podujatí, vrátane profesionálne streamovaných diskusií spoločnosťou Filma.sk. Bratislavské kinosály a kultúrne centrá tento rok vystriedalo špeciálne štúdio v Novej Cvernovke, ale taktiež priestory naprieč Slovenskom.

Jeden svet tak mohol aj v roku 2020 priniesť do spoločnosti diskusiu o dôležitých spoločenských a ľudskoprávnych témach, ktoré sa skrývali v tohtoročnej téme festivalu VOĽBA. Či už ide o voľbu, osobnú, spoločenskú, politickú, alebo etickú, ľudia naprieč svetom ju robia každý deň. A to predurčuje náš úspech. Aspoň, to si myslia ľudia, ktorí majú privilégium voľby. Potom sú tu tí ďalší, ktorí nemajú možnosť voľby toho, ako ich bude vnímať väčšinová spoločnosť. Nemôžu si vybrať či ich domov nezbombardujú, nemôžu si zvoliť zastaviť spaľovanie fosílnych palív, alebo to akým spôsobom bude postarané o rodiacu matku a dieťa v slovenských pôrodniciach.

Jeden svet tento rok upozornil aj na nemožnosť voľby.

Viac o téme: #filmovyfestival #jedensvet #voľba #zhrnutie