Úspešné banskoštiavnické imerzné divadlo KOSMOPOL bude mať svoju knihu s podtitulom Ako sa tvorí Imaginárium.

Zuzana Golianová/Mediálna podpora projektu KOSMOPOL

Autorky úspešnej inscenácie KOSMOPOL Milla Dromovich, Klára Jakubová a Verona Hajdučíková pripravujú rovnomennú knihu, ktorá má divákom/diváčkam ponúknuť viac informácií o vzniku imerzného divadla v Banskej Štiavnici a tak prehĺbiť komplexný zážitok.

Na 250-tich stranách ponúknu príbeh Kosmopolu vrátane procesu tvorby a bohatý obrazový materiál. Kniha s podtitulom Ako sa tvorí Imaginárium má divadelnú, historickú, obrazovú i spomienkovú líniu. Na dofinancovanie jej vydania spúšťajú 29. 6. 2022 crowdfundingovú kampaň na portáli Donio, bude trvať 45 dní. Oceňovaná inscenácia sa tohto roku začne hrať od 27. mája.

„Divadlo je prchavé a žije iba kým sa hrá. Potom ostáva len v spomienkach, ktoré časom vyblednú. Zachovať ducha divadla vo videozázname je prakticky nemožné. Jediné médium, ktoré môže vystihnúť zázrak divadelného momentu sa nám javí pri knihe, ktorá rozoberie všetky jeho zložky do absolútneho detailu. A tak sme sa v dobe pandémie rozhodli, že sa do tejto sizyfovskej práce pustíme a zhrnieme všetky materiály, procesy a detaily, ktoré uchovajú stopu Kosmopolu naveky. Nie len pre tých, čo ho videli, ale aj pre tých, čo ho už nikdy nebudú mať možnosť vidieť naživo,“ povedali autorky.

Publikácia sa venuje imerznému divadlu, ktoré ešte nie je na Slovensku také známe. Jedným z princípov je, že divák/diváčka má možnosť vybrať si, z ktorého uhla bude príbeh sledovať, pričom kedykoľvek môže zmeniť perspektívu svojej cesty. Rovnakým spôsobom sa autorky rozhodli koncipovať aj knihu. Čitateľ/čitateľka ju bude môcť čítať po vrstvách, ktoré tvoria viaceré línie publikácie – divadelná, historická, obrazová, spomienková a navyše ju môže začať listovať od ktoréhokoľvek bodu a sledovať tú časť procesu a tvorby, ktorá ho zaujíma.

„Publikácia sa podrobne venuje jednotlivým zložkám tvorby v tejto forme a poskytuje návody a cenné rady pri realizácii imerzného projektu. Opisuje proces tvorby polydramatického textu, dramaturgicko – režijného konceptu ale aj špecifiká hereckého prejavu v imerzii, percepcie diváka, scénografii a produkcii. Opisuje náš etnologický výskum a praktické spracovanie oral history do umeleckej podoby. Veríme, že bude slúžiť ako cenný študijný materiál pre profesionálov aj študentov príbuzných odborov. Odborná kvalita textov prešla recenziami divadelnej teoretičky Michaely Mojžišovej a etnologičky Moniky Vrzgulovej,“ doplnili autorky, ktoré pracujú na knihe.

Kniha poskytne aj prepisy rozhovorov so vzácnymi štiavnickými pamätníkmi/pamätníčkami s ich jedinečnými príbehmi, ktoré autorky a iniciátorky projektu inšpirovali na vznik postáv, charakterov a peripetií ich osudov. Čitatelia/čitateľky budú môcť pochopiť, aké zložité je písať scenár, ktorý sa odohráva na jedenástich scénach súčasne a aké netradičné metódy pri tom divadelníčky používali. Do detailu spoznajú prácu hercov, ktorá sa v imerznom divadle vzďaľuje od klasického herectva a približuje sa k filmovým postupom. Texty tiež vyzdvihnú pozíciu publika, ktoré je dôležitým partnerom. A dôležitú časť bude tvoriť aj samotný pojem IMERZNÝ, aké divadlo si pod ním treba predstaviť. Samostatnú líniu knihy budú tvoriť ukážky zo scenára s fotografiami, ku ktorým ponúkajú ako bonus hutné príspevky historika Daniela Harvana, v ktorých odhalí mnohé reálie a fakty viažuce sa priamo na históriu Banskej Štiavnice 20. storočia.

Na dofinancovanie vydania knihy spúšťajú autorky 29. júna crowdfundingovú kampaň na portáli Donio, ktorá bude trvať 45 dní. Podporovatelia budú môcť získať publikáciu, ale aj rôzne špeciálne odmeny, ktoré budú v duchu divadla imerzné. Každá postava Kosmopolu má pripravenú zážitkovú interaktívnu performanciu, ktorú si bude môcť podporovateľ vybrať a zažiť počas septembrových repríz. Projekt Kosmopol ako aj vydanie publikácie o jej vzniku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

„Kosmopol je imerzná divadelná inscenácia, ktorá vťahuje divákov do špirály času a nechá ich spolu s jednou meštianskou rodinou prežiť udalosti 20. storočia tak, ako sa mohli odohrať v Banskej Štiavnici. Predstavenie sa odohráva na jedenástich scénach v starom meštianskom dome, divák sa ponára do deja ako jeho neviditeľná súčasť, sleduje ho z bezprostrednej blízkosti a sám má možnosť si vyberať, ktorú scénu bude sledovať. Stáva sa tak aktívnym účastníkom inscenácie, skladá si vlastný príbeh, s ktorým sa začne stotožňovať a pociťovať, ako príbeh vlastnej rodiny,“ povedali autorky inscenácie a pôvodnej idey.

KOSMOPOL je trojhodinová imerzná a multimediálna inscenácia odohrávajúca sa na jedenástich scénach v starom meštianskom dome – v kultúrnom centre Eleuzína, pre ktoré vznikla aj unikátna scénografia. Projekt vznikol pod vedením tvorivej skupiny Jakubová- Dromovich- Hajdučíková. Klára Jakubová a Mila Dromovich vytvorili dramaturgicko režijný koncept a scenár, Verona Hajdučíková viedla etnologický a historický výskum.

Od premiéri v roku 2019 do roku 2021 sa odohralo 36 repríz pre 1380 divákov. Tento rok majú divadelníci naplánované dva bloky repríz. Prvý blok s ôsmimi reprízami sa začne 27. mája a skončí sa 5. júna, druhý blok pripadne na september. Dovedna to bude 16 repríz pre 640 divákov.

Divadelný projekt vznikol v Banskej Štiavnici v roku 2019 (premiéra 21. september 2019) vďaka podpore Fond na podporu umenia ako externá aktivita programu Mesta kultúry 2019. Vychádza z hlavnej myšlienky „renovácie identity”, zameriava sa na dejiny meštianskej spoločnosti Štiavnice 20. storočia. Zber materiálu, hĺbkový etnologický a historický výskum a realizácia projektu trvali rok, počas ktorého vznikol 150 stranový scenár na hranici fikcie a dokumentu vo forme polydrámy, teda viacvrstvového dejového rámca s paralelnými scénami.

Inscenácia je viazaná na miesto vzniku, preto nehosťuje v iných mestách a divadlách, ale diváci cestujú za ňou z celého Slovenska. Minulý rok bola súčasťou programu festivalu Dotyky a spojenia, ktoré do Banskej Štiavnice vyslalo autobus s divákmi a kritikmi. V roku 2020 získali režisérky Mila Dromovich a Klára Jakubová cenu Nadácie Tatra Banky v kategórii Divadlo.

Viac o téme: #akosatvoriimaginarium #divadlo #kniha #KOSMOPOL