Pomenovali ju podľa seba. Aj preto, im ju štát odobral. Nový VOYO Originál Dievča menom Jitřní záře otvára silno diskutované témy.

Lukáš Kočišek, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Po úspešnej minisérii Iveta prichádza na VOYO ďalší exkluzívny titul. Tentokrát inšpirovaný skutočnými osudmi ľudí, žijúcich na okraji spoločnosti – mimo systému.

Prvú päticu exkluzívnych miniserií, ktoré vznikli pod značkou VOYO Originál, dopĺňa príbeh dievčaťa s netradičným menom. „Dievča menom Jitřní záře je o ľuďoch, ktorí sa rozhodli opustiť systém a žiť v súlade s prírodou. A náš príbeh ukazuje, čo sa stane potom. Či sa to dá, či je to udržateľné rozhodnutie, a kam až to môže zájsť,“ hovorí kreatívna producentka VOYO Lenka Szántó. V hlavných úlohách príbehu inšpirovanom skutočnými udalosťami sa predstavia Jan Plouhar, Petra Bučková, Veronika Žilková, Pavel Nový, Pavel Zedníček a ďalší.

Miniséria Dievča menom Jitřní záře sleduje príbeh páru túžiaceho po slobodnom, alternatívnom živote, bez zbytočných technologických vymožeností. Pavla Junková je učiteľka s vlastnou hlavou, ktorá sa zamilovala do voľnomyšlienkárskeho Karla Balcara. Opustili prácu aj mesto a presťahovali sa na samotu, pretože chcú žiť po svojom. Pestovať vlastnú zeleninu, chovať zvieratá a žiť mimo systému, ale niektoré jeho výhody predsa len využívať.

Po čase sa im narodí vymodlené dieťa, dievčatko, ktoré pomenovali „Jitřní záře“. Štátom nepovolené meno však spustí špirálu udalostí, ktoré vedú k jej odobratiu sociálnymi pracovníkmi. Bez rodného listu, povinného očkovania, či lekárkach prehliadok dieťa oficiálne neexistuje. K stretu životných hodnôt dochádza medzi rodičmi „Jitřenky“, ako jej rodičia hovoria, a sociálnymi pracovníčkami, ktoré ju odoberú. „V príbehu tvoríme protipól alternatívnej rodiny Junkovcov, zastupujeme poriadok, sme za kartičky poistenca, za rodné listy, za pravidelné lekárske prehliadky a očkovanie,“ popisuje svoju úlohu vedúca sociálna pracovníčka Veronika Žilková.


VOYO SK

Po medializácii prípadu a zásahu ombudsmanky sa dievčatko vrátilo naspäť do rodiny, ale kauza už žila vlastným životom. Dievča menom Jitřní záře sa tak stalo symbolom svojvôle štátneho aparátu voči nekonformným postojom a zároveň symbolom občianskeho vzdoru. Ako dievča vyrastá, mení sa aj jej pohľad na svet a rozhodne sa svoj osud daný rodičmi zmeniť. Za pomoci rovnakých úradov, ktoré ju pred rokmi odlúčili od rodiny.

Aj keď sa príbeh odohráva približne pred dvadsiatimi rokmi, jeho téma silne rezonuje aj dnes. Čo vtedy bolo brané ako alternatíva je dnes novým štandardom. „Hlavné postavy sú veľmi inšpiratívne, pokúšajú sa žiť po svojom. Dôležité je, že ide o príbeh rodiny, ide o silnú strhujúcu drámu,“ opisuje minisériu Vratislav Šlajer, scenárista a producent za Bionaut Works.

Kde sú hranice medzi normálnym a alternatívnym? Kde sa začína a končí sloboda jedinca rozhodovať o tom, aký život a podľa akých pravidiel povedie? Ako má, alebo musí štát zasahovať do rodičovských práv? Tieto a mnoho ďalších otázok otvára nová 6-dielna miniséria Dievča menom Jitřní záře. Prvý diel si búdu môcť diváci vychutnať exkluzívne na VOYO už tento piatok 10. júna 2022. Ďalších päť častí minisérie bude uverejňovaných na VOYO v týždennej periodicite vždy v piatok. 

 

Viac o téme: #dievcamenomjitrnizare #tvmarkiza #voyooriginal