Výstava textilných ilustrácii Martina Smatanu v Galérii Ľ. Fullu v SNG.

Mgr. Klára Hudáková, SNG

Návštevníci a návštevníčky Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku si môžu od 9. júna pozrieť výstavu textilných ilustrácií Martina Smatanu Rok dobrých správ. Názov výstavy je totožný s titulom knihy (vydavateľstvo Monokel, 2021), z ktorej pochádzajú vybrané vystavené textilné ilustrácie.

Martin Smatana ako tvorca animovaných filmov pri svojej práci využíva textil, do podoby ktorého spracoval 52 udalostí pred/z/po pandemického roka 2020. Príbehy zjednocuje myšlienka ľudskosti založená na princípoch spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, medziľudských vzťahoch, tolerancii a sebarozvoji s vplyvom aj na rozvoj spoločnosti.

Návštevníci/návštevníčky tu nájdu okrem vystavených diel aj ateliér ilustrácie s rôznorodým textilným materiálom autora určeným na voľné spracovanie vlastných dobrých správ formou textilnej ilustrácie. Počas letných prázdnin bude k dispozícii aj sprievodca výstavou s tvorivými zadaniami.

Počas trvania výstavy bude zahájená a vecne vyhodnotená výtvarno-literárna súťaž príbehov dobrých skutkov detí, ktorá bude odborne posúdená autorom Martinom Smatanom a ružomberskou poetkou, divadelníčkou, recitátorkou Ivetou Kloptovou. Najlepšie príbehy budú mať šancu stať sa súčasťou výstavy a výhercovia si odnesú knižné výhry.

Výstava, ktorej kurátorkou je Andrea Kapráliková, potrvá do 28. augusta 2022.

Viac o téme: #galeriil-fullu #rokdobrychsprav #SNG #vystavaillustracii