Detská univerzita komenského je tu 20 rokov. Tento ročník opäť prezenčne aj live online.

Ing. Ján Lukáč

Divadlo Aréna a Univerzita Komenského v Bratislave pripravili 20. ročník Detskej Univerzity Komenského. Po úplnom uvoľnení opatrení spojených s koronavírusom otvorí po dvoch rokoch svoje brány pre malých študentov konečne bez obmedzení.

Detskú Univerzitu Komenského (DUK) organizuje Divadlo Aréna v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, združením Maxa Reinhardta a reklamnou agentúrou Commercium už od roku 2003. Nositeľom myšlienky a realizátorom projektu, ktorý bol prvým tohto druhu v Česku a na Slovensku, je riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura. Detská Univerzita Komenského bola v rámci Európskej únie zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni. V tomto roku DUK študentom otvorí svoje brány už dvadsiatykrát. Počas letných prázdnin tak môžu deti vo veku od 9 do 14 rokov objavovať a spoznávať nové témy formou vysokoškolských prednášok. Prednášajúcimi sú univerzitní profesori, docenti a vedeckí pracovníci. Nad aktuálnym ročníkom podujatia prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Dvadsiaty ročník DUK sa bude konať prezenčne a dvanástykrát aj dištančne, formou živého streamovania prednášok v online priestore.
Tohtoročná Detská Univerzita Komenského sa začne v stredu 6. júla 2022 o 11.00 hod. v Aule UK slávnostnou imatrikuláciou za prítomnosti rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. Mareka Števčeka, riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru a pozvaných hostí. Počas ceremónie už tradične zaznie hymna Detskej Univerzity Komenského a úvodnú prednášku na tému: „Prečo musíme podporovať kultúru a umenie?″ prednesie vedúca Oddelenia kultúry Bratislavského samosprávneho kraja Doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová.

Dvadsiaty ročník DUK pozostáva z deviatich prednášok, ktoré študentom prinesú najmä vedci zo Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského. Na témach prednášok sa podieľali aj bývalí študenti, ktorí nám mohli zasielať tipy na otázky, ktoré ich zaujímajú. Študenti Detskej Univerzity Komenského sa tak dozvedia napríklad: „Prečo a ako vznikol vesmír, hviezdy a planéty?“, „Prečo budú vlaky lietať?“, „Prečo existujú vojny a z akých dôvodov sa vedú?“, ale aj „Prečo zívame?“.

Program DUK bude aj v tomto roku obohatený o dobrovoľný program pestrých sprievodných podujatí a workshopov, medzi ktorými nebudú chýbať: návšteva zoologickej a botanickej záhrady, Energolandu v Mochovciach, výlet loďou za umením do múzea Danubiana, štvordňový pobyt na Planinke, exkurzia a workshop v rádiu aj televízii a mnohé ďalšie.

PREZENČNÉ (DENNÉ) ŠTÚDIUM
Záujemcovia o prezenčné (denné) štúdium na DUK sa môžu prihlasovať prostredníctvom www.duk.sk až do naplnenia maximálnej kapacity, najneskôr do 15. júla 2022. Každý študent dostane index a tričko s logom DUK 2022. Slávnostne promovaní budú študenti, ktorí absolvujú najmenej 6 z 9 prednášok.

ONLINE (DIŠTANČNÉ) ŠTÚDIUM
Záujemcovia o online (dištančné) štúdium na DUK sa môžu prihlasovať prostredníctvom www.duk.sk najneskôr do 15. júla 2022. Live online štúdium je bezplatné a počet študentov nie je obmedzený. Podmienkou je prístup na internet a vek študenta od 9 do 14 rokov. Pre získanie absolventského diplomu je potrebné nielen sledovať streamované (live online) prednášky, ale aj absolvovať online testy. Tie bude tradične pripravovať a realizovať IT spoločnosť DATALAN, ktorá je partnerom DUK Online už viac ako desať rokov. Testy budú zverejnené po prednáškach na stránke www.dukonline.sk.

Viac zaujímavých informácií o priebehu a podmienkach štúdia DUK 2022 sa dozviete na tlačovej konferencii, ktorá sa bude konať dňa 29. 6. 2022 (streda) o 13.00 hod. v sále Radošinského naivného divadla na Záhradníckej ulici č. 95 v Bratislave a na webovej stránke: www.duk.sk.

Viac o téme: #detskuuniverzitukomenskeho #divadloarena #leto2022