Čítanie v tráve s Janou Micenkovou o románe Krv je len voda, ktorý je nominovaný na cenu Anasoft litera 2022.

Mgr. Lenka Čechvalová, Staromestská knižnica

„V istom zmysle sme všetci len obete obetí…“ Klára chce matku. Matka chce slávu. Otec chce, aby všetci boli šťastní…

Román je analýzou rozkladu dysfunkčnej rodiny, a zároveň sa snaží vysledovať, z čoho pramenia príčiny násilia. Avšak nie v globálnom merítku, ale na malej vzťahovej ploche jednej rodiny. Pretože korene všetkého zla začínajú v rodinách a vzťahoch medzi ich členmi.

Jana Micenková (1980) vyštudovala slovenský jazyk a literatúru v Prešove a scénaristiku a dramaturgiu na FAMU v Prahe. V roku 2013 založila v Prahe nezávislý divadelný súbor Nekroteatro, kde dodnes pôsobí ako dramatička a režisérka. Za svoju divadelnú hru Nekrogames získala Cenu slovenského literárneho fondu za najlepší dramatický text 2013; a taktiež cenu pre mladých dramatikov VEJK AP 2012. Za poviedku s názvom Nekrogames získala prémiu v súťaži Poviedka 2012. Za text novely Najkrajšie roky získala cenu poroty v literárnej súťaži DEBUT 2013. V roku 2017 vydala zbierku poviedok Sladký život, ktorá bola nominovaná na cenu Anasoft Litera a taktiež na cenu Bibliotéky. Publikovala v časopise Glosolália, Rozum. Venuje sa aj tvorbe pre rozhlas – pre rádio Devín spracovala do podoby rozhlasovej hry svoju poviedku „Pán Hybš tu nebýva“.

Čítanie v tráve s Janou Micenkovou sa bude konať 11. augusta 2022 v Letnej čitárni Medickej záhrady (vchod z Poľnej ulice).

Viac o téme: #janamicenkova #krvjelenvoda #letnacitaren #medickazahrada