Finisáž výstavy PRÍRODA VÁŠHO DETSTVA. Flóra a fauna v ilustráciách Jindřicha Krejču.

Mgr. Klára Hudáková, Slovenská národná galéria

Príďte sa rozlúčiť s výstavou Príroda vášho detstva, ktorú kurátorsky koncipovala Miroslavy Maurery v spolupráci s Dušanom Buranom. Súbor 515 listov nám zapožičala manželka Anna Krejčová a syn Henrich Krejča. Na výstave môžete z celkového objemu vidieť viac ako polovicu originálov, ktoré boli použité v knihách Z našej prírody. Rastliny (1979), Z našej prírody. Živočíchy (1981) a Základy poľovníctva (1988).

V nich každý nájde svoj vlastný príbeh z čias detstva, z čias mladosti, kedy sme so zvedavosťou listovali stránky plné obrázkov s pestrofarebnými kvetmi, podivnými chrobákmi, nebezpečnými dravcami, či spevavými vtákmi.

P R O G R A M
10:00 – 10:45 Detský expres do prírody – komentovaná prehliadka pre deti
10:45 – 12:00 Mimikry – workshop pre deti aj dospelých
13:30 – 14:15 Detský expres do prírody – komentovaná prehliadka pre deti
14:15 – 16:00 Výroba a história herbárov alebo prečo mandragory kričia – prednáška a workshop
15:00 – 16:00 Prednáška Dušana Burana (40 min + diskusia)
16:00 – 17:00 Premietanie filmu Vlčie hory
17:00 – 18:00 Miroslava Maurery – kurátorsky výklad k výstave Príroda vášho detstva

Prednáška Dušan Burana
Príroda stredovekého umenia: Kvety na tabuľových maľbách, zvery na náhrobkoch a beštie na stránkach liturgických rukopisov.
Vedecké ilustrácie Jindřicha Krejču sú vyústením veľmi dlhej tradície. Siaha až do antiky, no svoj prvý rozkvet zaznamenala v období stredoveku. Kým v starších obdobiach prevládali skôr schematické zachytenia kvetov a rôznych zvierat (neraz celkom vymyslených tvorov), približne od 13. storočia sledujeme nárast „realistickej“ ilustrácie s edukatívnymi, cestovateľskými či liečiteľskými zámermi. Dušan Buran, kurátor zbierky gotického umenia SNG stručne skomentuje tento vývin v období medzi rokmi cca 800 – 1500 a taktiež poukáže na špecifické funkcie obrazu zvierat alebo rastlín, ako ich presadzovali umelci v rôznych médiách románskeho a gotického obdobia.


Slovenská národná galéria

Workshopy:
Mimikry
Zvieratá sa v prírode niekedy musia maskovať, aby sa ukryli pred nebezpečenstvom – zmeniť sa na steblo trávy alebo sa štruktúrou kože prispôsobiť kôre stromu. Mimikry je workshop pre deti aj dospelých, ktorý využíva meotar na premietnutie analógového filtra, vyrobeného z nájdených prírodnín, ktorý nás zamaskuje, zmení na okrídleného tvora alebo nám poskytne možnosť splynúť s prírodou.

Výroba a história herbárov alebo prečo mandragory kričia
Miroslavy Maurery priblíži históriu herbárov od manuskriptov, cez prvé tlačené herbáre, až po moderné herbáre a atlasy liečivých rastlín. Na vybraných príkladoch si predstaví význam herbárov pre spoločnosť, ich vplyv na kultúru a umelecké stránky tvorby tohto typu literatúry, okrem iného odhalíme prečo mandragory kričia, kde rastie strom Peridexion, alebo čím je imelo magické.

V druhej časti programu si spoločne s Luciou Kotvanovou založíme svoj vlastný herbár. Z okolitej prírody a priľahlého sadu si nazbierame vhodné rastliny, ktoré si následne vylisujeme. Nazbierané rastliny si označíme a popíšeme, a dotvoríme dizajn herbára.

Film Vlčie hory, Arolla film, 48 min.,
Ako prichádza noc, éterická hmla sa vnára do lesného porastu starého ako svet sám. Praveké vytie vlka sa ozýva horami, nasledované ďalším a ďalším vlkom. Dole v údolí sa prudko otočí zubor, jeleň trochu odbehne a bobor pláva do úkrytu. Len medveď čaká v predtuche priživiť sa na koristi vlka.
Toto je príbeh o jednej z posledných divočín v Európe, kde každý tvor hrá svoju úlohu vo večnom kolobehu života a smrti. Táto krajina bola v minulosti známa ako „Vlčie hory“.

Slovenský filmár divokej prírody Erik Baláž, spolu s kamarátmi Karolom Kaliským a Jozefom Fialom, putovali tri roky krížom krážom horami a lesmi Východných Karpát, regiónom rozprestierajúcim sa na území Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Pátrali po vlkoch a iných výnimočných zvieratách, ktoré spoločne žijú v tomto území.

Objavili svet takmer nedotknutý ľuďmi.
Dávni ľudia kedysi uctievali vlka a žili s ním bok po boku. V neskorších storočiach lovci lovili vlkov, až na pokraj ich vyhubenia a poľnohospodári zaberali stále viac a viac pôdy. Iba najodolnejšie rastliny a živočíchy prežili tento nápor. Dnes zaznamenáva Erikov tím vzácny portrét divočiny, akoby znovuzrodenej z popola a odhaľuje tento jedinečný ekosystém.

Kapacita programu je limitovaná, rezervácia však nie je potrebná.

Viac o téme: #prirodavashodetstva #SNG #výstava