Osmijanko učí deti čítať s porozumením a pre radosť. Počas 19. ročníkov fungovania tak oslovil viac ako 100 tisíc detí.

Mirka Biznárová, OSMIJANKO n.o.

Hravo interpretovať prečítaný text dokážu deti len vtedy, ak ho pochopia. Viesť deti nielen k čítaniu, ale naučiť ich aj textu rozumieť a pracovať s ním, je cieľom projektu Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!.

Jeho základom je celoslovenská čitateľská súťaž Osmijankova literárna záhrada, určená školským kolektívom na 1. stupni základných škôl, knižniciam, literárnym klubom a rodinám, ktoré majú deti v tejto vekovej kategórii. Do súťaže sa každoročne zapojí viac ako 300 kolektívov z celého Slovenska a s Osmijankom číta každý rok 6 až 8 tisíc detí. Počas 19. ročníkov fungovania tak program oslovil viac ako 100 tisíc detí.

„Našim cieľom je priviesť deti k tomu, aby čítanie kníh nepovažovali za nevyhnutné zlo, ale za aktivitu, ktorá im umožňuje zabaviť sa, ale nie pasívnym čítaním, ale tvorivými dobrodružnými aktivitami, ktoré by bez čítania príbehov nepoznali,“ hovorí riaditeľka neziskovej organizácie OSMIJANKO Miroslava Biznárová.

Aj tento rok, už 19-krát, tím odborníčok a literárnych redaktoriek pripravil ilustrovaný súťažný zošit s úlohami súvisiacimi s prečítaním kníh. V Osmijankovej literárnej záhrade sa sadia semienka, ktoré obsahuje každá z 8 súťažných kapsičiek. Súťažný zošit predstavuje 8 kníh zo slovenských vydavateľstiev a deti pod vedením učiteliek si môžu vybrať, ktoré kapsičky otvoria a vyriešia k nim úlohy. Súťaž je určená školským kolektívom na 1. stupni základných škôl, knižniciam, literárnym klubom a rodinám, ktoré majú deti v tejto vekovej kategórii. „Súťažné zošity budeme distribuovať do škôl, knižníc a rodín na konci novembra 2022,“ hovorí Biznárová.

Pre deti je mimoriadne dôležitá aj vizuálna stránka. „Každý rok oslovujeme známych slovenských ilustrátorov. Spolupracovali sme napríklad so Svetozárom Mydlom, Vladom Králom, Martinou Matlovičovou, Martinou Rozinajovou, Danielou Olejníkovou a tento rok je tvorcom ilustrátor Ďuro Balogh,“ dodáva Biznárová.

Súčasťou projektu sú tiež vzdelávacie aktivity, workshopy pre deti aj rodičov, literárne lekcie, putovná výstava a celoslovenské semináre pre pedagógov a knihovníkov.

„Putovnou výstavou a workshopmi, s ktorými navštevujeme školy po celom Slovensku, sa snažíme posilniť emocionálne a sociálne cítenie detí v rýchlo meniacom sa svete, v ktorom sa všetci učíme neustále prijímať zmeny. Robíme to prostredníctvom príbehov,“ hovorí Biznárová.

Momentálne ponúkajú napríklad workshopy o potrebe domova a priateľstva na motívy knižky Kláry Jarunkovej O Psovi, ktorý mal chlapca; o spolužití nielen so zvieratkami, neubližovaní a statočnej obrane na motívy knižky Mareka Vadasa Krutá Marta či o inakosti a tolerancii na motívy knižky Daniela Rušara Strakáč a Tíoni alebo aj ekologické témy na motívy knižky Alexandry Salmely Strom alebo Franka Tashlina Medvěd, který nebyl.

Všetky naše aktivity smerujú k tomu, aby sa čítanie stalo pre deti návykom a potrebou, aby čítali pre radosť. A tú im Osmijanko ponúka prostredníctvom tvorivých úloh. A tiež, aby prijali za svoje naše heslo: Kto rád číta, nikdy nie je sám!,“ opisuje Biznárová hlavný cieľ projektu.

Všetky informácie o Osmijankovej literárnej záhrade, prihláške do súťaže a ponúkaných programoch, workshopoch a výstavách nájdu záujemcovia na webovej stránke OSMIJANKO.

Projekt Osmijankova literárna záhrada je podporovaný z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Viac o téme: #citamesosmijankom-pridajsaajty #Osmijanko