Máš umelecké črevo? 7. ročník medzinárodnej umeleckej súťaže pre mladých.

Mgr. Klára Hudáková, SNG

Prihlasovanie do ďalšieho ročníka medzinárodnej súťaže Máš umelecké črevo?, ktorá otvára mladým ľuďom dvere do sveta kreativity a výtvarného umenia, je spustené! Žiaci a žiačky stredných škôl, gymnázií a vyšších ročníkov ZUŠ môžu podávať svoje prihlášky do 30. novembra 2022.

Cieľom tejto netradičnej súťaže je ponúknuť mladým ľuďom a ich pedagogickému vedeniu príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou, s prostredím galérie a popritom poskytnúť priestor aj pre ich záujmy, diskusiu či len skúsenosť pracovať v tíme na celoročnom projekte. Jej aktuálny ročník 2022/2023 tentokrát zastrešuje na prvý pohľad úplne všedná, no v skutočnosti stále aktuálna téma jedlo.

„Téma jedla sa dá uchopiť zo spoločenského, z ekonomického či politického uhla pohľadu kriticky, ale aj v poetickejšom duchu. Môžeme premýšľať nad konzumáciou jedla ako napĺňaním základnej ľudskej potreby, nad jedlom ako spôsobom komunikácie medzi ľuďmi alebo ako estetickým objektom. Samozrejme, dostaneme sa aj k problémom – nadmernej výrobe alebo, naopak, k nedostatku potravín či plytvaniu,“ hovorí jedna z organizátoriek súťaže zo SNG Barbora Tribulová.

„Ak by téma zaujala aj pedagógov a pedagogičky a rozhodli by sa ju zapracovať do svojich časovo-tematických a výchovno-vzdelávacích plánov, radi im s tým pomôžeme. Stačí nás kontaktovať na adrese umeleckecrevo.sng@gmail.com,“ hovorí spoluorganizátorka súťaže zo SNG Vendy Kováčová.

Tímy žiakov a žiačok vo veku 14 – 19 rokov môžu podať prihlášku do 30. novembra 2022 na webe umeleckecrevo.sng.sk, kde nájdu všetky potrebné informácie. Zapojené skupiny budú mať možnosť prezentovať a obhájiť svoje projekty pred odbornou porotou a rovesníkmi a prejsť si tak obohacujúcou skúsenosťou. Tento rok je predsedom súťaže súčasný mladý umelec Dávid Koronczi, ktorý vo svojej tvorbe pristupuje k jedlu z rôznych, často spoločensko-kritických hľadísk.

Ocenené projekty budú nainštalované na výstave finálových prác v SNG v máji 2023. Finalisti a finalistky získajú okrem darčekov aj dekrét v podobe diplomu od SNG, ktorý môžu neskôr priložiť k prihláške na vysokú školu. Víťazný tím naviac pocestuje na medzinárodné stretnutie všetkých finalistov a finalistiek zo zapojených krajín, ktoré sa koná každý rok v jednej z organizátorských inštitúcií.

Súťaž, ktorú organizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach a so Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici, vznikla v roku 2009 v Českej republike. Od roku 2016 sa jej spoluorganizátorom stala aj SNG a ďalšie významné inštitúcie susedných krajín, čím súťaž nadobudla medzinárodný charakter.

Harmonogram súťaže
Október 2022: Metodické stretnutie pre pedagógov a pedagogičky v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo.
November: Online workshop s Dávidom Koronczim.
December: Diskusia s partnermi súťaže BEZOBALIS a OZ Free Food na tému udržateľnosti a jedla.
Február 2023: Workshop Ako formulovať svoje myšlienky s Taylor Wessing.

Zasielanie prác elektronickou formou.
Marec: Online semifinále – výber max. 25 najzaujímavejších projektov. V prípade, že bude prihlásených menej ako 25 skupín, prebiehajú konzultácie k prihláseným projektom.
Máj: Finále v Bratislave. Výstava najzaujímavejších projektov v priestoroch Slovenskej národnej galérie.
Jún: Stretnutie víťazných tímov českej, slovenskej a maďarskej súťaže v jednej z usporiadateľských galérií.

Viac o téme: #7.ročník #masumeleckecrevo #SNG #suťaž