SNG ponúka cyklus vzdelávacích animovaných videí o tom, ako vnímať a tvoriť umenie

Mgr. Klára Hudáková, Slovenská národná galéria

Bratislava 28. január 2021 | Pred tvorivou aktivitou sa treba rozcvičiť! Rozohriať a naladiť sa, zbystriť zrak pre vnímanie umeleckých diel. Cyklus vzdelávacích videí Slovenskej národnej galérie vás vtiahne do sveta vizuálneho umenia cez päť aktuálnych tém a tvorivých workshopov.

V čase, keď sa vizuálna kultúra ocitla v karanténe a činnosť galérií, múzeí a škôl sa presunula do on-line prostredia, vznikol v Slovenskej národnej galérii projekt s názvom Výtvarná rozcvička zameraný na digitálne vzdelávanie. Cyklus vzdelávacích videí na Webe umenia a Youtube SNG vás vtiahne do sveta vizuálneho umenia cez päť aktuálnych tém a tvorivých workshopov a rozhýbe vašu myseľ a zrak! Videá jedinečným spôsobom približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania umením v škole či doma.

Päť krátkych animovaných videí atraktívnou a uvoľnenou formou predstavuje päť zaujímavých a podstatných tém, ktoré sa okrem umenia dajú kreatívne rozšíriť aj do ďalších disciplín. „Vzdelávanie umením má tú výhodu, že je interdisciplinárne. Do tvorivých aktivít vieme zapojiť napríklad poznatky z matematiky, chémie či z dejepisu. Tento potenciál chceme naďalej využívať a inšpirovať pedagógov, ale aj rodičov ku kreatívnemu využitiu zdigitalizovaného výtvarného umenia v medzipredmetovom vzdelávaní,“ vysvetľujú realizátorky projektu zo SNG Magdaléna Kuchtová a Marcela Kvetková. Každé z videí obsahuje workshop, ktorý rozvíja danú tému a prepája teóriu s jej praktickým prevedením.

Prvý diel s názvom „Hľa, človek!“ rozpráva o tom, ako umenie zobrazuje ľudskú postavu, telo a ako skúma našu rôznorodosť. Približuje diela výtvarníkov druhej polovice 20. storočia a ich prístup k zobrazeniu figúry či práce s vlastným telom. Video „Mier a konflikt“ predstavuje tému vojny a jej rozličné znázorňovanie v umení počas viacerých historických období. „Prechádzka mestom“ nabáda na pozorovanie a vnímanie mesta a verejného priestoru, ktorý nás obklopuje a ku ktorému si môžeme vytvoriť vzťah. Posledné dve videá, ktoré sa aktuálne pripravujú, priblížia základné výtvarné výrazové prostriedky ako bod, čiara, tvar či plocha a ich vzájomnú kompozíciu na príklade diel Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu a tému zobrazenia duchovného, nadpozemského či božského aspektu v umení.

Východiskom projektu bola okrem prebiehajúcej situácie aj webová stránka www.webumenia.sk, ktorá zhromažďuje a predstavuje zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských a českých galérií. „Chceli sme zmenšiť vzdialenosť medzi kamennou galériou a pedagógmi, rodičmi a deťmi cez digitálne vzdelávanie a dostať k nim tieto umelecké zbierky bližšie. Na Webe umenia pre nich vytvárame priestor, kde okrem videí nájdu aj metodické materiály, ktoré môžu využiť v rámci dištančného vyučovania, priamo na hodine v škole alebo doma vo voľnom čase,“ dodávajú Kuchtová a Kvetková.

K príprave Výtvarnej rozcvičky boli okrem galerijného tímu prizvaní aj slovenskí autori, ktorí do videí priniesli svoj súčasný prístup k tvorbe. O jedinečné ilustrácie a animácie sa postarala dvojica slovenských ilustrátoriek Veronika Obertová a Michaela Čopíková, známa pod spoločným menom Ové Pictures, hudobný podklad a zvuk k videám na mieru vytvoril hudobný producent Stroon a svojím prívetivým hlasom sa divákom prihovára herečka Mária Ševčíková.

 

Tvorivý tím:
Úvodná zvučka ̶ animácia & ilustrácie:
Ové Pictures (Veronika Obertová & Michaela Čopíková)
Animácia: Ové Pictures, Kriss Sagan
Námet workshopov & realizácia: Magdaléna Kuchtová
Fotografie & stop-motion animácia workshopov: Šimon Lupták & Magdaléna Kuchtová
Strih: Šimon Lupták
Námety & scenáre jednotlivých dielov: Marcela Kvetková, Eva S. Kotláriková, Magdaléna Kuchtová, Peter Pivoda a Barbora Tribulová
Zvuk & hudba: Stroon
Grafická úprava: Pavlína Morháčová
Nahovorila: Mária Ševčíková

Výtvarná rozcvička vznikla vďaka finančnej podpore grantového programu „O2 Digitálna škola“ Férovej nadácie O2.


Slovenská národná galéria

Viac o téme: #kultúra #SNG #umenie #videá #vytvarnarozcvicka #vzdelávanie