Koncert hudobného telesa Ensemble Ricercata v Koncertnej sále Župného domu v Nitre

kolektiv Nitrianskej galerie

Nitrianska galéria pozýva na koncert hudobného telesa Ensembe Ricerta v zložení: sopranistka Helga Varga Bach, klarinetista Ronald Šebesta, huslista a violista David Danel (CZ) a ich umelecké vedenie, klavirista Ivan Šiller.

Ensemble Ricercata sa etabloval ako rešpektované hudobné teleso, ktoré poslucháčovi dokáže priniesť vždy niečo nové, hodnotné. Od počiatku bolo jeho hlavnou ideou sprístupňovanie a popularizácia domácej i svetovej súčasnej komornej tvorby formou atraktívnych koncertných dramaturgií. Súbor, ktorý prijal názov Ricercata (z tal. ricercare – hľadať, pátrať, skúmať, bádať atď.) neostal týmto snahám nič dlžný. Každoročne starostlivo hľadá, pátra, objavuje – diela „staré“ i nové.

Helga Varga Bach je vyhľadávanou interpretkou domácich i zahraničných komorných súborov. Spolupracovala aj s poprednými svetovými dirigentmi, s ktorými sa sólisticky predstavila vo vokálno-inštrumentálnych kompozíciach A. Vivaldiho, J. S. Bacha, či W. A. Mozarta a mnohých ďalších.

Huslista David Danel (CZ) rád hľadá spôsoby, ako dostať husle do nových médií, a príležitostne spolupracuje s tanečníkmi, choreografmi, výtvarnými umelcami a rozprávačmi.

Ronald Šebesta je jedným z popredných slovenských hráčov na klarinete. Jeho hudobné záujmy týkajúce sa súčasnej hudby ho viedli k spoluzaloženiu VENI ensemblu pre súčasnú hudbu.

Koncertný klavirista, pedagóg, autor množstva hudobných projektov, organizátor nielen medzinárodných festivalov, či koncertných cyklov – naša stálica Ivan Šiller.

Dramaturgia koncertu nesie mená ako Darius Milhaud, Erik Satie, Claude Debussy, Robert Kolář a Janáček.

Viac o téme: #ensemblericercata #koncert #nitrianskagaleria