Kurzy digitálnych zručností pre seniorov v Staromestskej knižnici

Lenka Čechvalová, Staromestská knižnica

Staromestská knižnica organizuje pre seniorov bezplatné kurzy zamerané na získavanie počítačových zručností a workshopy rozvíjajúce kritické myslenie.

Staromestská knižnica vzdeláva seniorov

Staromestská knižnica si svoju úlohu nielen kultúrnej, ale aj vzdelávacej inštitúcie plne uvedomuje, a preto sa na vzdelávanie seniorov zameriava už od roku 2004. Získanie orientácie a zjednodušenie si života v dynamicky sa meniacom svete je len jeden z benefitov, ktorý absolventi získajú, nemenej dôležitá je aj príležitosť na nové priateľstvá a možnosť využívať všetky služby knižnice (čítať čerstvú dennú tlač, vybrať si z množstva knižných titulov, e-bookov a databáz).

Aktuálne knižnica pripravuje cyklus Mobilné technológie – konzultácie pre seniorov, ktoré zjednodušia používanie mobilných telefónov. Skúsení lektori predstavia základné funkcie smartfónov, pomôžu s nastaveniami a naučia seniorov využívať užitočné i obľúbené aplikácie.

Konzultácie pre seniorov sa budú konať:

  • 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2. od 9.30 do 12.00 v centrálnej knižnici na Blumentálskej 10/a
  • 17. 1., 24. 1., 7. 2., 12. 2. od 15.30 do 18.00 v pobočke na Panenskej 1

Jednotlivé konzultácie sú samostatné stretnutia. Seniori sa môžu zúčastniť ľubovoľného počtu konzultácií, nie je potrebné sa vopred registrovať.

Pre seniorov, ktorí si chcú zdokonaliť svoje počítačové zručnosti je určený 20-hodinový kurz Počítačová gramotnosť pre všetkých.
Seniori sa oboznámia s elektronickou poštou a prílohami, s Google aplikáciami – naučia sa využívať disk, prekladač, navigáciu, spravovať svoje fotografie.

Kurz bude prebiehať v termínoch:

  • 19. 2., 21. 2., 26. 2., 28. 2., 4.3. od 8.30 do 12.30

V jarných mesiacoch bude knižnica pokračovať v konzultáciách k mobilným telefónom a ponuku školení rozšíri o kurz zameraný na sociálne siete. Presné termíny budú zverejnené na webovej stránke knižnice www.starlib.sk. Projekt digitálneho vzdelávania pre seniorov a jeho výsledok podporil SK-NIC.

Prednášky rozvíjajúce kritické myslenie

Staromestská knižnica sa cielene venuje aj vzdelávaniu v oblasti kritického myslenia. Internet a sociálne siete sú neprehľadným priestorom plným rôznorodých informácií a nielen seniori ich nevedia vždy správne vyhodnotiť. Uvedomuje si, že je čoraz náročnejšie rozoznať overené informácie a ich zdroje od dezinformácií, hoaxov, deepfakov atď. V spolupráci s Demagog.sk a MEMO 98 organizuje sériu workshopov pod vedením lektora kritického myslenia Pavla Lacka. Na príkladoch z bežného života sa seniori naučia vyhodnocovať informácie.

  • 31. 1. od 16.00 do 18.00 – Ako rozoznať pravdu od lži
  • 15. 2. od 10.00 do 12.00 – Kritické myslenie pre náročných: Prečo fakty prehrávajú s emóciami?
  • 29. 2. od 10.00 do 12.00 – Ako sa nechytiť do sociálnej siete
  • 13. 3. od 16.00 do 18.00 – V koži overovateľa faktov: Ako si poradiť s dezinformáciami

Kurzy a workshopy sa budú konať v Staromestskej knižnici na Panenskej 1. Z kapacitných dôvodov je potrebné sa vopred registrovať: sluzbypan@starlib.sk alebo 02/5441 1874.

Účasť na vzdelávacích aktivitách je bezplatná, stačí byť čitateľom Staromestskej knižnice. Seniori za ročný členský poplatok 2 € zároveň získajú prístup k tisíckam kníh a e-kníh a takmer 80 titulom denníkov a časopisov.

Staromestská knižnica realizuje kurzy počítačovej gramotnosti od roku 2004, v roku 2013 začala pripravovať kurzy pre pokročilých. Počas 20 rokov vyškolila prostredníctvom množstva kurzov, workshopov a konzultácií stovky seniorov.

Viac o téme: #kurzy #kurzy pre seniorov #seniori #Staromestská knižnica