Večer s vydavateľstvom – nový projekt v Staromestskej knižnici

Lenka Čechvalová, Staromestská knižnica

Občianske združenie Milujem knihy/Amo libris v spolupráci so Staromestskou knižnicou pripravili pre milovníkov kníh nový projekt, ktorý má ambíciu zorientovať čitateľov vo svete známych i menej známych vydavateľstiev.

Cyklus s názvom Večer s vydavateľstvom umožní jedenkrát za mesiac vždy v stredu o 18.00 neformálne stretnutia s jednotlivými vydavateľstvami. Vznikne tým priestor pre oboznámenie sa s ich históriou, portfóliom, edičnými plánmi aj príbehmi zo „zákulisia“. Súčasťou podujatia bude prezentácia aktuálnych knižných noviniek za účasti autorov, prekladateľov či vydavateľov.

Nový cyklus bude mať svoju premiéru 20. septembra v Staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/a, kedy sa predstaví vydavateľstvo non-fiction literatúry Absynt za účasti jeho zakladateľov Filipa Ostrowskeho a Juraja Koudelu, tento večer moderuje Zuzana Golianová. V nasledujúcom Večere s vydavateľstvom, ktorý sa bude konať 25. októbra, sa predstaví pomerne nové vydavateľstvo Mamaš, ktoré je na slovenskom knižnom trhu takmer 3 roky a založili ho dvaja nadšenci Alexandra Petrášová a Jozef Hyrja. Hosťom večera bude okrem vydavateľov aj antropológ Juraj Buzalka, autor novej „mamašovky“ Postsedliaci: Slovenský ľudový protest. Tretie pokračovanie nového cyklu plánuje združenie Milujem knihy/Amo libris 22. novembra, tento večer bude venovaný vydavateľstvu Tatran, ktoré v tomto období prináša na knižný trh slávnu novelu Charlesa Dickensa Vianočná koleda. Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na zástupcov vydavateľstva, prekladateľku novely Alexandru Strelkovú a herečku Táňu Pauhofovú, ktorá prečíta ukážky zo spomínanej knižnej novinky.

Staromestská knižnica v Bratislave je rozpočtovou organizáciou, zriaďovateľom je mestská časť Bratislava–Staré Mesto. Od roku 1958 poskytuje služby pre všetky vekové kategórie používateľov od najmenších detí až po dôchodcov, má takmer 5 000 čitateľov. Knižnica má centrálne pracovisko na Blumentálskej 10/a a 4 pobočky na Panenskej 1, Karadžičovej 1, Záhrebskej 8 a Západnom rade 5. Okrem toho organizuje v letných mesiacoch Letnú čitáreň v Medickej záhrade. Okrem budovania fondov organizuje aj množstvo podujatí zameraných na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti detí, vzdelávacie aktivity pre stredoškolákov, dospelých i seniorov.

Občianske združenie Milujem knihy/Amo libris funguje od júna 2015. Jeho hlavným cieľom je podporovať aktivity posilňujúce vzťah verejnosti ku knihám, čítaniu, rozvoju literárnej, čitateľskej a informačnej gramotnosti, propagujúce čítanie, literatúru, tvorivosť, ale aj celoživotné vzdelávanie.

Viac o téme: #Staromestská knižnica #Večer s vydavateľstvom