ÚĽUV prináša ôsmy ročník súťaže „V krajine remesiel“

Mgr. Martina Polakovičová, ÚĽUV

Ústredie ľudovej umeleckej výroby vyhlasuje v roku 2021 v poradí už ôsmy ročník celoslovenskej súťaže remeselnej tvorivosti detí a mládeže. Cieľom súťaže je vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, podporiť ich výtvarnú kreativitu, a takisto vytvoriť prepojenie medzi zapojenými školami a účastníkmi a ÚĽUV-om. Čo všetko nájdu V krajine remesiel súťažiaci tento rok?

Je to miesto, kde spolu pracujú šikovní, zruční a predstavivosťou obdarení ľudia. Žijú tam majstri remeselníci, ale aj ich žiaci – učni a tovariši, ktorí sa u nich priúčajú remeslu. Môže vás tam čakať zábava, dobrodružstvo, ale aj radosť z dobre urobenej veci, ktorou urobíte radosť iným ľuďom. Môžete sa tu naučiť mnoho nového a zaujímavého o tom, ako sa kedysi tvorili rôzne užitočné i pekné veci, ale aj o tom, ako si takéto veci vlastnými rukami zhotovíte dnes. Do krajiny remesiel nepotrebujete žiaden pas, len šikovné ruky, otvorenú myseľ a veľkú fantáziu, aby ste mohli vyrobiť košík z prútia, utkať taštičku, či odrôtovať misku.

V roku 2021 je pre súťažiacich stanovených 5 tém, a to „Zakliate v dreve“ (vytvorenie prác rezbárskou technikou), „Noty pre drôty“ (využitie drotárskej techniky), „Nite nebláznite“ (využitie tradičných textilných techník a spôsobov výzdoby), „Na sklo maľované“ (tradičný spôsob maľby/podmaľby na tabuľové sklo) a „Pletky s pletivami“ (využitie techniky pletenia a výroby z prírodných materiálov).

Súťažiť sa bude v troch vekových kategóriách – od 8 do 10 rokov, od 11 do 14 rokov a od 15 do 18 rokov. O výsledkoch súťaže rozhodne odborná porota zložená z etnológov, výtvarníkov a výtvarných pedagógov zameraných na školský vek. Hodnotiť sa bude predovšetkým realizačná kvalita diela, náročnosť pracovného postupu podľa veku súťažiaceho, estetická a výtvarná kvalita diela a miera zaujatia práce tradičným remeslom, či už jeho technikou, materiálom alebo výzdobou.

Do súťaže sa môžu záujemcovia prihlásiť najneskôr do 15. apríla 2021, kedy je posledný deň na doručenie prihlášok a zároveň aj súťažných prác. O víťazoch v jednotlivých súťažných témach a vekových kategóriách rozhodne porota do 30. júna 2021.

 

Viac o téme: #suťaž #ÚĽUV #vkrajineremesiel