Podmienky používania a Ochrana súkromia 

I. Úvodné ustanovenia 

Prevádzkovateľom internetového portálu radioviva.sk je spoločnosť Zoznam Radio VIVA s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 17054311, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd. Sro, vl.č. 1061/B (radioviva.sk  alebo Prevádzkovateľ/Poskytovateľ). V prípade potreby nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: redakcia@radioviva.sk alebo cez kontaktný formulár

Radioviva.sk poskytuje všetky svoje služby čitateľom alebo používateľom bezodplatne, pokiaľ nie je uvedené inak. 

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie než 16 rokov! 

Podmienkou využívania služieb portálu radioviva.sk je akceptovanie podmienok Prevádzkovateľa. Ak s podmienkami nesúhlasíte tak nie ste oprávnený využívať služby Prevádzkovateľa. 

II. Ochrana súkromia 

Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie používateľov portálu. Pojmom osobné údaje označujeme akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len “dotknutá osoba”). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.. Odovzdávanie osobných údajov (e-mailové adresy či iné informácie) poskytuje používateľ len na dobrovoľnej báze. Nikdy vás Prevádzkovateľ nebude nútiť, aby ste mu odovzdali osobné údaje. V prípade zbierania osobných údajov sú spracovávané podľa ust. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje”) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). 

Vo všeobecnosti  využívanie niektorých stránok môže vyžadovať cookies súbory alebo inú technológiu sledovania. 

Na  čo  slúžia  cookies a prečo ich používame? 

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré odosielajú internetové prehliadače navštíveným stránkam. Tieto údaje slúžia na analýzu správania sa používateľov. Napríklad na zistenie preferovaného jazyka a ďalších nastavení vďaka čomu vieme poskytnúť Vám čitateľom kvalitnejší obsah a teda celkovo zvýšiť kvalitu našich služieb 

Cookies tretích strán, umiestnených na našich stránkach / Spracovatelia osobných a iných údajov a ich podmienky používania 

Cookies tretích strán spracovávajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Adsense, Facebook  a ďalší. Tieto cookies nám slúžia na analýzu používateľského správania a lepšieho cielenia reklamy. Prevádzkovateľ portálu k ním nemá prístup. 

Chcete obmedziť alebo zmeniť nastavenia cookies?  

Tieto nastavenia závisia od internetového prehliadača, ktorý používate. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej návštevník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky (napríklad koľkokrát ste si zobrazil stránku a podobne).  Tieto dáta sú informácie o pohybe návštevníka webstránky, ktoré ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého návštevník navštívil stránku a spoločnosť ako Facebook, Google či iná ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači. 

Ako vymazať súbory cookies alebo ako neodosielať súbory cookies 

V prípade ak si neželáte odosielať súbory cookies alebo ich chcete vymazať, môžete tak spraviť pomocou tohto návodu  – https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Prípadne, ak by ste si chceli zmeniť preferované nastavenia v spojitosti len s našou stránkou, môžete tak urobiť prostredníctvom tohto odkazu – Nastavenie súkromia

Aké dáta o Vás spracovávame? 

Dáta z  používania portálu, ktoré zbierame umožňujú nepriamu identifikáciu. Ide hlavne o dáta ako sú: dáta o zariadení, z  ktorého navštevujete náš portál, dáta z logov (ako sú IP adresa, čas prístupu, počet zobrazení stránky, čas strávený na stránke a ďalšie), dáta zo súborov cookies a monitorovacích programov našich partnerov (Google Analytics, Facebook, Google Adsense, a ďalšie) či informácie z pluginov, ktoré aktívne využívame. Zároveň monitorujeme IP adresy, aby sme boli schopní zobrazovať v notifikačnej lište počet článkov, ktoré ste ešte neprečítali.  Podľa tohto bodu  nie je možné identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi by sa stali vtedy ak by ich bolo možné priradiť napr. prihlásenej osobe na stránke (v súčasnosti pre používateľov neposkytujeme možnosť registrácie). 

Komentáre 

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Možnosť komentovania zabezpečujeme pomocou externej služby Disqus.com, ktorá spracováva osobné údaje podľa týchto Podmienok. Zároveň pri zanechaní komentára je používateľ povinný sa prihlásiť a prečítať si Podmienky používania (informácie, podmienky a ďalšie práva a povinnosti nájdete pri možnostiach vloženia komentára). 
Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára. 

Vložený obsah z tretích stránok 

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený. 

Zoznam Radio VIVA s.r.o. tieto údaje využíva najme za účelom zlepšovania poskytovania služieb, optimalizácie stránok, analytických a štatistických reportov, prispôsobenia reklám, zistenia zneužívania portálu a zabezpečenia riadného chodu našich služieb. 

III. Práva a povinnosti 

Používateľ je povinný dodržiavať podmienky Prevádzkovateľa. 

Je výslovne zakázané používať expresívne výrazy ako sú napr. urážky či iné správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou. 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah, ktorého autorom sú používatelia. Zaňho nesie plnú zodpovednosť autor. 

Obsah Prevádzkovateľa nie je možné ďalej šíriť bez vedomia a súhlasu Prevádzkovateľa. V prípade šírenia obsahu Prevádzkovateľ povoľuje parafrázovanie obsahu s uvedením hypertextového prekliku. 

IV. Záverečné ustanovenia 

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť pravidlá používania a používateľ je povinný sa s nimi pravidelne oboznamovať. Zmena pravidiel je platná dňom zverejnenia. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje kedykoľvek zmeniť podmienky používania aj bez uvedenia dôvodu. 

Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje, že nepreberá zodpovednosť za obsah označený ako PR, Reklama, TS (resp. tlačová správa) alebo odkazujúci na externé stránky ponúkajúce tovar konečnému spotrebiteľovi, vrátane externých odkazov, ktoré vedú mimo stránky prevádzkovateľa. 

Podmienky sú platné od 1.6.2023.