Slovenská televízia pripravila špeciálny program k 200. výročiu nezávislosti Grécka

Filip Púchovský, RTVS

RTVS v spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Grécku, pripravila pri príležitosti 200. výročia nezávislosti Grécka pre svojich poslucháčov a divákov sériu špeciálnych televíznych a rozhlasových relácií pod názvom „Grécky týždeň“. V týždni od 22. do 28. marca prinesie RTVS divákom a poslucháčom množstvo zaujímavých rozhovorov, čítaní, adaptácii divadelných hier a dokumentov venovaných Grécku a gréckej kultúre.

„Grécko pred 200 rokmi začalo písať históriu novodobej štátnosti. Som úprimne rada, že RTVS sa pripojila k celonárodnému projektu osláv Greece 2021 a do svojho vysielania zaradila monotematický týždeň venovaný Grécku, ktorý symbolicky vyvrcholí 25.3.2021, v deň štátneho sviatku. RTVS sa tak stala súčasťou medzinárodného kalendára aktivít a podujatí organizovaných po celom svete pri príležitosti veľkolepých osláv,“ hovorí mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Helénskej republike Iveta Hricová.

„Ideál demokracie, túžba po slobode a občianska spolupatričnosť nestratili nič na svojej aktuálnosti ani dnes. V rámci monotematického týždňa si pripomenieme nielen históriu krajiny a ľudí, ale aj nové trendy, politické príp. aj morálne dilemy, pred ktorými bude Grécko v budúcnosti stáť,“ dodáva veľvyslankyňa. 

Dvojka
Televízna Dvojka ponúkne divákom 24. marca o 20.10 h reprízu dokumentu Divoké Grécko – Pohľad pre bohov. Grécko je krajinou jedinečných kontrastov. Žije tu množstvo zvierat, ktoré sa z iných častí Európy už vytratili. Je to krajina archaických vzťahov a všadeprítomnej histórie – histórie našej civilizácie. V dokumente diváci navštívia jeden z najväčších kaňonov v Európe – Vikos.

Trojka
Televízna Trojka ponúkne grécke témy každý deň v týždni. V pondelok o 11.10 h to bude dokument o archeologickom výskume otomanskej kultúry z doby bronzovej s názvom Mykény na Slovensku. V utorok 10.45 h prinesie na obrazovky slovanský pohľad na spoločné korene Európy v dokumente Dotyky s Periklom. Od stredy bude Trojka vysielať trojdielny historický dokumentárny cyklus Grécky zázrak, v ktorom historik Vojtech Zamarovský približuje kultúru antického Grécka, komentár číta Ľubo Roman. V stredu 24. marca o 11.15 h cyklus otvorí prvá časť nazvaná Krétsko-mykénska civilizácia. Vo štvrtok o 10.45 h Grécky zázrak ponúkne tému Zlatý vek Helady a v piatok 26. marca o 10.55 h dokumentárny cyklus uzavrie časť venovaná Helenizmu. V deň výročia, teda vo štvrtok 25. marca o 14.00 h, zaznie pásmo gréckych a slovenských ľudových piesní pod názvom Pieseň pre radosť v interpretácii ľudovej hudby E. Farkaša a M. Elefteriadu. Ponuku o 22.00 h uzavrie headline Gréckeho týždňa, a to prevzaté predstavenie Slovenského národného divadla Sofokles: Antigona v réžii Ondreja Spišáka. V piatok o 18.00 h ponúkne Trojka divákom v reprízovom bloku opäť inscenáciu Sofoklovej Antigony. V sobotu Grécko divákom priblíži o 10.35 h relácia Svetobežník a v nedeľu o 10.25 h relácia Cestopisná mapa.

Rádio Slovensko
Vo štvrtok 25.3.2021, v deň 200. výročia nezávislosti Grécka privítajú moderátori relácie Dobré ráno, Slovensko veľvyslankyňu Slovenskej republiky v Grécku so sídlom v Aténach, pani Ivetu Hricovú, ktorá priblíži okolnosti výročia, priebeh osláv ako aj pripravované sprievodné podujatia. V priebehu nasledujúcich týždňov Rádio Slovensko priblíži výročie vo svojich reláciách prostredníctvom hostí, ako historik prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. alebo honorárny konzul Grécka na Slovensku prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. V apríli bude 200. výročiu nezávislosti Grécka venovaný jeden z cyklov Príbeh na týždeň.

Rádio Devín
Rádio Devín od pondelka 22. do piatku 26. marca vždy o 22.30 h ponúkne poslucháčom čítanie z Homérovho Ílliasu v interpretácii herca Slovenského národného divadla Dušana Jamricha, ktorý vznikol v rámci dlhodobého cyklu Parnas. Cyklus redakčne pripravila Táňa Kusá a súvislosti diela predstavia historici prof. Daniel Škoviera a doc. Pavol Valachovič. Relácia Ars litera, ktorú odvysiela Rádio Devín 24. marca o 17.00 h, bude venovaná gréckym dejinám a zameria sa na Platónove Dialógy, Herodotove Dejiny a do tretice ponúkne portrét univerzitného profesora klasickej filológie Júlisa Špaňára. Rádio Devín v priebehu týždňa ponúkne tri rozhlasové adaptácie diel gréckej drámy. V stredu 24. marca o 21.30 h Aischylove Skrotenie fúrií v hlavných úlohách s Emilom Horváthom, Evou Rysovou a Zdenou Studenkovou, v piatok 26. marca o 21.30 h Aristovanovu Lysistratu v hlavných úlohách s Idou Rapaičovou, Emíliou Vášáryovou a Božidarou Turzonovovou a ponuku rozhlasových hier uzavrie v nedeľu o 21.00 h Aischylov Agamemnón v hlavných úlohách s Idou Rapaičovou, Ladislavom Chudíkom, Pavlom Mikulíkom a Ľubom Romanom. V rámci popoludňajšieho vysielania od pondelka do štvrtka o 15.50 h v rámci relácie Verše sa poslucháči môžu tešiť Týždeň gréckych mýtov, v ktorom postupne odznejú mýty Kronos a Zeus, Pygmalion, Midasovo zlato, Pandorina skrinka. V stredu 24. marca o 20.00 h. uvedie Rádio Devín špeciál relácie Kritikon na tému Grécka kultúra. Hosťami relácie budú filozof Andrej Kalaš, historik Maroš Melichárek, teatrológ Miron Pukan a kunsthistorik Rastislav Rusnák, moderuje Hana Rodová.

Viac o téme: #200-vyrocienazavislostigrecka #greckytyzden #RTVS #seriarelacii