Séria filmov Petra Solana odštartuje v predvečer režisérových nedožitých 92. narodenín

Stanislav Čačko, RTVS

Televízna Trojka RTVS si hranými filmami v najbližších dňoch a týždňoch pripomenie významného predstaviteľa slovenskej „novej vlny“ – režiséra Petra Solana. 

Vo vysielaní Trojky sa v piatok 23. apríla ako prvá objaví satirická komédia Čert nespí, ktorú Solan nakrútil v roku 1956 ako čerstvý absolvent pražskej FAMU. Tri satirické poviedky Petra Karvaša, spracované do tejto televíznej komédie, vtipne odhaľujú a kritizujú nedostatky v našich životoch.

Počas nasledujúcich piatkových večerov si budú môcť diváci vychutnať aj poviedkový film z roku 1963 Tvár v okne (30.4.), v ktorom ponúkol režisér nezideologizovaný pohľad na život obyčajných ľudí s ich všednými radosťami a starosťami. Počas májových piatkových večerov prinesie Trojka aj film Prípad Barnabáš Kos (7.5.) – príbeh nevýznamného hráča na triangel, z ktorého sa stane vedúci orchestra a prirodzene mu zachutí moc. Stáva sa sebavedomým a neústupným novátorom, ktorý uskutoční svoj sen – sólo pre triangel. Filmovú inováciu priniesol tiež ďalší Solanov film Kým sa skončí táto noc, ktorý Trojka prinesie na televízne obrazovky v piatok 14. mája.


RTVSOfficial

Film Dialóg 20 – 40 – 60 o zdanlivej manželskej či partnerskej nevere v rôznych etapách ľudského života spracovali traja režiséri (Solan, Brynych, Skolimowski). Diváci Trojky si ho budú môcť vychutnať v piatok 21. mája. Príbeh o hendikepovanom dievčati, ktoré čelí výsmechu, prijatiu i odmietaniu v prostredí slovenskej dediny zachytáva Solanov film A pobežím až na kraj sveta a Trojka ho do vysielania zaradí 28. mája. Na tieto snímky zo Slovenského filmového ústavu nadviaže Trojka televíznymi filmami Petra Solana vo svojom vysielaní aj v júni. Divákov čaká Tušenie, Sedem svedkov, A sekať dobrotu, Malá anketa či Záhrada plná plienok.

Všetky tieto diela prinesie Trojka divákom od 23. apríla každý piatok večer po 21.20 h. RTVS bude na všetkých televíznych okruhoch pokračovať v prezentácii výnimočných slovenských filmových diel aj počas jesene – pri príležitosti 100. výročia slovenského filmu.

Viac o téme: #apobezimaznakrajsveta #asekatdobrotu #certnespi #dialog20-40-60 #filmy #kymsaskoncitatonoc #malaanketa #petersolan #pripadbarnabaskos #RTVS #sedemsvedkov #séria #Trojka #Tušenie #tvarvokne #zahradaplnaplienok