7×7: Sedem slobodných úvah o umení

Mgr. Klára Hudáková, SNG

Výstavný projekt „Sedem slobodných úvah o umení“ vychádza z úspešného cyklu tematických kurátorských článkov sprevádzaných ukážkami diel „7 vecí o…“ na online platforme Slovenská náhradná galéria, ktorú sme iniciovali ako alternatívu k fyzickej návšteve zatvorenej galérie. V širšom zmysle reaguje na rozmach online kultúry počas karanténnych opatrení pre pandémiu covid-19 a virtuálne prostredie nečakane využíva ako východisko reálnej výstavy, nielen ako jej doplnok.

„Digitálna stopa SNG bola pomerne markantná už aj pred pandémiou, rozšírenie online ponuky v nových podmienkach bolo pre nás teda prirodzené. Radikálny prechod mnohých kultúrnych foriem do virtuálneho prostredia sa však zároveň stal novou výzvou a položil aj celkom nové metodické otázky, na ktoré by sme radi odpovedali,“ vysvetľuje vedúci kurátor zbierok starého umenia SNG Dušan Buran. V prostredí múzeí a galérií ide najmä o problém prezentácie umeleckého diela v origináli verzus v jeho (digitálnej) kópii. Autenticita priameho zážitku diváka stojí proti nekonečnej virtuálnej ponuke projektov na internete. Pre múzeá a galérie je odvrátenou stranou tejto mince veľká konkurencia iných zbierok, nehovoriac o úzkosti bezradného diváka, ktorú môže vyvolávať množstvo dostupného umenia bez patričného kurátorského rámca.

„Vybratých sedem kolekcií zo spomínaných článkov podrobujeme špeciálnemu „cross-check-u“ – zostavy známe z internetu rekonštruujeme naživo v kolekciách originálov, dominantne zo zbierok SNG. Keďže kolekcií na internete bolo oveľa viac, než je možné vystaviť, a naďalej pribúdajú nové, vo výbere sme uprednostnili historicky prierezové skupiny,“ popisuje stratégiu pri vytváraní koncepcie výstavy Lucia G. Stach, vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG.

V jednotlivých výstavných miestnostiach budú mať návštevníci možnosť vidieť diela komentujúce rôzne témy či aspekty – Iba oči (Katarína Bajcurová), O zdravotníkoch medzi umelcami (Vladimíra Büngerová), O jedle v galérii (Katarína Kolbiarz Chmelinová), Sedem grafických pohľadov na divadlo (Martin Čičo), Sedem (vz)rúšok o zložitých vzťahoch duše, tela a látky (Lucia G. Stach), Zlato & umenie (Dušan Buran), O uzdravujúcej sile prírody (Lucia Almášiová).

Sedem mikrovýstav tak poukazuje na možnosti, ale aj na limity online kurátorskej práce, zároveň ale obsahovo do veľkej miery reflektuje aktuálny stav inštitúcie a spoločnosti. Za priaznivých okolností sa niektoré kolekcie budú priebežne meniť a výstava sa tak prispôsobí dynamike jej virtuálneho východiska na platforme Slovenskej náhradnej galérie.

Články „7 vecí o…“ spojené s výstavou si môžete prečítať na platforme Slovenskej náhradnej galérie v časti Výstava Sedmičky.

Vypožičiavatelia
Za zapožičanie diel na výstavu ďakujeme:
Galéria mesta Bratislavy
Boris Sirka
Laco Teren

Sprievodný program výstavy
Vzhľadom na nemožnosť organizovania živých programov priamo v galérii vám výstavu predstavíme zatiaľ prostredníctvom online sprievodných programov a digitálneho obsahu. Aktuálnu ponuku nájdete na www.sng.sk, na našich sociálnych sieťach a v našom newslettri, na ktorého odber sa môžete prihlásiť na www.sng.sk.

Vstup na výstavy v SNG v Bratislave je vďaka Tatra banke aj v roku 2021 voľný!

Trvanie výstavy: 6. 5. 2021 – december 2021
Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava
Kurátori: Lucia Almášiová, Katarína Bajcurová, Vladimíra Büngerová, Dušan Buran, Martin Čičo, Katarína Kolbiarz Chmelinová, Lucia G. Stach
Kurátori výstavnej verzie: Lucia G. Stach & Dušan Buran
Grafický dizajn výstavy: Pavlína S. Morháčová

Viac o téme: #7x7 #sedemslobodnychuvahoumeni #SNG #výstava