Nová výstava v GĽF v Ružomberku – Karol Molnár: Premeny

Mgr. Klára Hudáková, Slovenská národná galéria

Hoci sa výtvarník Karol Molnár (1903 – 1981) narodil na Slovensku a prežil tu aj detstvo, pozná ho len málokto. Zmienku o jeho tvorbe nenájdete dokonca ani v základných súhrnných publikáciách výtvarných dejín Slovenska. Ako v prípade mnohých iných umelcov, aj jeho osud a výtvarný vývoj sa kvôli historickým udalostiam formovali v zahraničí. Zachovaná časť autorovej maliarskej tvorby je však vďaka rodine a záujmu zberateľov dnes pomerne známa a cenená a v posledných dvoch desaťročiach prezentovaná aj na viacerých výstavách.

„Molnárova tvorba má niekoľko stálych charakteristických znakov – senzualizmus, ktorý sa v spôsobe maľby prejavoval najmä v plastickosti postáv, sýtej a pestrej farebnosti, práci so svetlom, svetelným jasom vychádzajúcim zo samotnej maľby a v prevládajúcej silnej až vibrujúcej dynamike ťahov štetca,“ popisuje tvorbu autora kurátorka výstavy Zsófia Kiss-Szemán. „Aj rozpätie tém a motívov, ktoré siahalo od ženských postáv, tanečníc a cirkusantov cez krajinomaľby a zátišia až po výjavy s koňmi alebo vojnové námety, malo svoje korene v senzualizme, vďaka ktorému je Molnárova tvorba jednotná,“ dodáva Kiss-Szemán.

Výstava v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku predstavuje časť abstraktnej tvorby Karola Molnára od začiatku 40. rokov do konca 60. rokov 20. storočia ako pravdepodobne najoriginálnejší úsek jeho výtvarného prejavu, ktorý má z hľadiska abstraktnej maľby v slovenských dejinách maliarstva významné miesto. Na Slovensku je totiž málo umelcov, ktorí sa odhodlali ísť cestou nefigurálneho a nezobrazujúceho maliarstva. Molnárove abstraktné diela reagovali na vojnové udalosti a stali sa nositeľom vizuálneho výrazu celkovej pochmúrnej atmosféry. Neskôr vzniklo ale aj množstvo diel, ktorých témou bola harmónia, hudba a jej základné prvky. Najväčší vplyv na jeho tvorbu mal František Kupka, ktorého ateliér pri Paríži navštevoval v roku 1938. Molnárove abstraktné diela vznikali následne v Anglicku v období 1941 – 1945, v Prahe v rokoch 1945 – 1948 a potom neskôr v šesťdesiatych rokoch 20. storočia.

K výstave vychádza aj 40-stranový dvojjazyčný slovensko-anglický katalóg s odbornou štúdiou kurátorky Zsófie Kiss-Szemánovej a s obrazovou prílohou vystavených diel. Katalóg bude možné zakúpiť v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku a na e-shope SNG.

 

Trvanie výstavy: 24. 6. – 22. 8. 2021
Otvorenie výstavy: 24. 6. o 16.00
Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán
Grafický dizajn výstavy: Eva Dudziková

Viac o téme: #karolmolnar #Premeny #Ružomberok #SNG #výstava