Výstava finalistiek a finalistov Ceny Oskára Čepana

 

Včera – 30. septembra 2020 – posledný deň, keď to ešte situácia dovoľovala, sa v Novej synagóge v Žiline otvorila spoločná výstava finalistiek a finalistov Ceny Oskára Čepana (COČ) – Ludmily HRACHOVINOVEJ, Daniely KRAJČOVEJ, Kristiána NÉMETHA, Jozefa PILÁTA. Podľa kurátora Viktora Čecha jednou z čŕt, ktorá štvoricu spája, je snaha zintenzívniť komunikáciu s divákmi, a to prostredníctvom performatívnych predohier, nečakaných dimenzií či naviazaním dialógu cez skúmanie zdieľaných skúseností. Výstava potrvá do 6. decembra 2020, no medzinárodná odborná porota určí laureáta/laureátku Ceny už 13. novembra tohto roku. Prestížne ocenenie pre vizuálnych umelcov a umelkyne do veku 40 rokov organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia.

„Niektorí z vystavujúcich svoju tvorbu vzťahujú k roli tradície či vidieka, zatiaľ čo iní skúmajú pamäť a svedomie komunity. Zásadnou témou, i mimo oblasť umenia, je rozhodne súčasné postavenie matiek, a aj pri tak zdanlivo autonómnej estetickej téme, ako je fyzický vzťah diváka k maľbe, môžeme vo výsledku hľadať aj podnet k aktívnejšiemu ľudskému postoju,“ napísal v kurátorskom texte Viktor Čech z Prahy, ktorý bol k projektu prizvaný ako teoretická záštita a autor textov o finalistoch aj výstave ako celku; spolukurátorkou výstavy je riaditeľka Ceny a Nadácia – Centrum súčasného umenia Lucia Gavulová. Výstave sa venuje – z hľadiska kurátorského vstupu – viac po exekutívnej a komunikačnej stránke, keďže ako riaditeľka projektu bola pri jej vzniku od samého začiatku a kontinuálne s finalistami konzultovala podoby a prípravu ich výstavných projektov.

Ako ďalej píše Viktor Čech, súčasná slovenská spoločnosť je komunitou plnou protikladov. „Teší sa z obdobia svojej najväčšej prosperity, súčasne je ale v pohľade na svoju minulosť, súčasnosť i budúcnosť bolestne polarizovaná. Ak by sme hľadali na tohtoročnom finále Ceny Oskára Čepana niečo špecifické, je ním práve to, ako každý z vystavujúcich vo svojej práci zohľadňuje nejakým spôsobom spoločenské hľadisko. Každý v inej rovine, ale celok výstavy aj vďaka tomu pôsobí ako zaujímavý pohľad na možnosti prístupu súčasného slovenského umenia k divákovi, k špecifickej komunite i k celej spoločnosti“.

Ako povedali v rámci otvorenia výstavy všetky zúčastnené strany – Lucia Gavulová za Cenu, Marek Adamov v menej žilinskej Novej synagógy, v aktuálnom projekte išlo o synergiu, vzájomnú podporu a konštruktívnu vzájomnú spoluprácu.

Výstavu v Žiline navštívi aj medzinárodná porota, ktorá 13. novembra 2020 rozhodne, kto sa stane laureátom/laureátkou Ceny pre aktuálny rok. Členmi poroty Ceny Oskára Čepana 2020 sú: Vjera Borozan (CZ) – historička umenia, kurátorka a pedagogička na Katedre teórie a dejín umenia pražskej AVU, Bartholomew Ryan (USA) – nezávislý kurátor a teoretik umenia, absolvent Center for Curatorial Studies/Bard College, Jaro Varga (SK) – umelec s medzinárodným presahom a kurátor súčasného vizuálneho umenia, Kathrin Bentele (CH) – kurátorka a publicistka, v minulosti aktívna v Artists Space New York, Kunsthaus Glarus a aktuálne KW Berlín a Jan Verwoert (NL) – kritik a publicista v oblasti súčasného vizuálneho umenia a kultúrnej teórie, profesor na Oslo National Academy of the Arts a Piet Zwart Institute v Rotterdame.

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Zastrešuje ju Nadácia – Centrum súčasného umenia v spoluorganizácii a s finančnou podporou platformy na podporu súčasného umenia collective (od roku 2018 spoluorganizátor Ceny), programu Residency Unlimited a nadácie Trust for Mutual Understanding. Z verejných zdrojov projekt podporuje Fond na podporu umenia. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy. Projekt sprevádza aj nová webová stránka oskarcepan.sk, na ktorej sa priebežne pracuje.

Viac o téme: #cenaoskaracepana #finalisti #finalistky #výstava