Séria letných prednášok k výstave 7×7 s kurátormi a ich hosťami

Mgr. Klára Hudáková. SNG

Srdečne Vás pozývame na štyri zaujímavé prednášky, ktoré sme pripravili k aktuálnej výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení na 2. poschodí Esterházyho paláca. Kurátori a kurátorky vystavených kolekcií diel a ich hostky a hostia vo vzájomných rozhovoroch priblížia rôzne nevšedné témy a rozšíria Vám tak zážitok z výstavy. Vyberte si z ponuky štyroch tematických večerov. Prvá prednáška sa uskutoční už dnes 1. júla o 18.00. Viac informácií nájdete nižšie alebo v udalosti na našom Facebooku a na našom webe.

1. 7. 2021, 18:00
Kurátor & hosť: Uzdravujúca sila prírody
Kurátorka Lucia Almášiová na príklade fotografií zo Zbierky fotomédií v kolekcii Sedem vecí o uzdravujúcej sile prírody priblíži zaujímavé fakty a súvislosti týkajúce sa rozvoja turistiky na území Slovenska. Hosťom diskusie bude Gabriel Hrustič, vedúci klinický psychológ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku, s ktorým sa kurátorka porozpráva o vplyve trávenia voľného času v prírode na ľudské zdravie a psychiku, o význame plánovaného oddychu, ako sú kúpeľné pobyty a rekreácie, či o dovolenkách ako určitej forme vytrhnutia z bežnej rutiny.

22. 7. 2021, 18:00
Kurátor & hosť: Obraz o divadle
Aj dnes platí, že divadlo, ktoré sa odohráva tu a teraz, sa ťažko dokumentuje. O to viac to platilo v období pred vynájdením fotografie. Aké máme o divadle raného novoveku zachované vizuálne pramene a čo nám o ňom hovoria? A čo vieme o divadle z iných zdrojov? O (ne)možnostiach poskladať si obraz o divadle a o jeho formách a podobách v 16. – 18. storočí sa bude rozprávať kurátor zbierok starého umenia SNG Martin Čičo s Lukášom Kopasom z Divadelného ústavu.

5. 8. 2021, 18:00
Kurátor & hosť: O väzbách umenia a jedla v baroku
Diskusia s kurátorkou Katarínou Kolbiarz Chmelinovou a poprednou historičkou Tünde Lengyelovou zo Slovenskej akadémie vied je venovaná postaveniu jedla v každodennom živote, ale i v umení raného novoveku. Priblíži jeho rôzne funkcie, dekoratívne i symbolické hodnoty. Poodhalí tajomstvá aristokratických i meštianskych kuchýň, módne trendy vo vtedajšom stravovaní či špecifickú pozíciu jedla v dobových slávnostiach.

19. 8. 2021, 18:00
Kurátor & hosť: Zlato – aura vzácnosti
Na tému zlata a jeho funkcie v dejinách umenia nazrieme medziodborovou optikou. Na pozadí kolekcie siedmich diel na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení budeme hovoriť skôr o periférnom využití zlata ako pozadia na obraze alebo v polychrómii sôch. V diskusii si budeme všímať aj oblasť historického zlatníctva a súčasného šperku, teda sféry, kde zlato tvorí základný umelecký i významový materiál a kde určovalo aj technologický postup.
Tematický večer spojíme s uvedením novej publikácie Zbierka a zberateľstvo a Zlato – aura vzácnosti, ktorá prináša výber textov z dvoch ročníkov medzinárodnej konferencie súčasného šperku ŠperkStret (2016/2018).

Rezervácie: pokladna.ep@sng.sk
Vstupné: 2 € / seniori, študenti, ZŤP 1 €
Viac o výstave sa dozviete TU.

Viac o téme: #7x7 #hostia #kurátori #letnychprednasok #séria #SNG #výstava