Nitrianska galéria vás pozýva na novú výstavu FOKUS

Nitrianska galéria

Akvizicná výstava FOKUS je cielenou prezentáciou autorov mladšej a strednej generácie, ktorých diela pribudli do zbierkového fondu galérie za obdobie posledných dvoch rokov. Ide o autorov, ktorých tvorba v zbierke galérie doteraz vôbec nebola zastúpená.

Strategicky boli nákupy zamerané na posilnenie fondu grafiky (Palo Cejka, Tomáš Klepoch) a fondu fotografie a iných médií (András Cséfalvay, Lucia Papcová), ktorý je najmenším zbierkovým fondom galérie v súcasnosti. Pri nákupoch zbierkových predmetov sa odborne snažíme vytvárat reprezentatívnu kolekciu súcasného slovenského umenia, vdaka comu fokus akvizicného záujmu korešponduje aj s vedecko-výskumnými úlohami (expozíciami a publikacnou cinnostou) Nitrianskej galérie.

Jednou z dôležitých odborných úloh Nitrianskej galérie je zbierat, uchovávat, prezentovat, odborne spravovat, ochranovat naše kultúrne dedicstvo všetkých výtvarných disciplín vizuálneho umenia 20. a 21. storocia. K takémuto modelu akvizicnej politiky sme dospeli na základe odbornej práce kurátorov a kustódov Nitrianskej galérie. Budovanie zbierky moderného a súcasného umenia je jedným z hlavných cielov galérie. Prostredníctvom takto získaných diel, konkrétne ich skúmaním, interpretovaním a vystavovaním dokážeme divákom vizuálne atraktívnou formou sprostredkovat pohlad na rôzne vývojové etapy nášho umenia.

András Cséfalvay (1986): v roku 2008 študoval výtvarné umenie na Newcastle University. V roku 2011 absolvoval magisterské štúdium na VŠVU v Bratislave (pod vedením Daniela Fischera), neskôr ako doktorand, v súcasnosti pôsobí ako pedagóg na katedre intermédií. Cséfalvayove filmy sa premietali na rôznych festivaloch: Early Melons v Bratislave, Cinematik v Pieštanoch, PAF13 v Olomouci a dalších. Jeho diela sú zastúpené napr. v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Nitrianskej galérie aj Malmö Konstmuseum. Venuje sa experimentálnemu filmu a 3D animácii.

Palo Cejka (1973): študovat zacal na VŠVU pod vedením Miloty Havránkovej (od 1992), štúdium ukoncil na katedre dizajnu v ateliéri Lubomíra Longauera (1998). Vo svojej tvorbe sa venuje fotografii, grafike, ilustrácii a grafickému dizajnu. Rád experimentuje s autorskými technikami (linoryt, drevorez, tlac z výšky). Je spevákom a textárom kapely Kamoško a Kokosko, moderátorom, básnikom, ucitelom. Patrí k predstavitelom tzv. „drsnej školy“ (pojem použila A. Kusá v roku 2017 na rovnomennej výstave v SNG). Tomáš Klepoch (1981): študoval na VŠVU (Robert Jancovic, Ivan Csudai, Pavel Choma). Venuje sa grafike, ilustrácii a grafickému dizajnu. Svoje autorské projekty vystavuje doma aj v zahranicí, zúcastnuje sa aj na skupinových výstavách. Zameriava sa na knižnú tvorbu. Je držitelom viacerých ocenení v oblasti ilustrácií a knižného dizajnu (napr. Zlaté jablko Bienále ilustrácií
Bratislava, Najkrajšia kniha zimy). Okrem autorskej tvorby pôsobí aj pedagogicky. Patrí k predstavitelom „drsnej školy“.

Lucia Papcová (1987): vyštudovala bakalársky stupen na VŠVU v Bratislave v ateliéri Filipa Vanca. V rokoch 2009 – 2010 študovala na AVU (Vladimír Skrepl a Jirí Kovanda). Následne magisterský stupen ukoncila na Akademie der bildenden Kunste vo Viedni. V roku 2018 ukoncila doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení. Ešte pocas svojho bakalárskeho štúdia získala ocenenie Essl Award VIG, má za sebou viacero zahranicných rezidencií. Momentálne sa venuje najmä velkoformátovej fotografii.

Autori: András Cséfalvay, Palo Cejka, Tomáš Klepoch, Lucia Papcová
Kurátorka: Ludmila Kasaj Polácková
Miesto: Galéria mladých
Trvanie: 8. 7. 2021 – 29. 8. 2021

Zriadovatelom Nitrianskej galérie je Nitriansky samosprávny kraj. Akvizície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac o téme: #andrascsefalvay #FOKUS #luciapapcova #nitrianskagaleria #palocejka #tomasklepoch