Edukačná výstava „Zóna Výtvarnej rozcvičky“ v Esterházyho paláci

Klára Hudáková, SNG

Počas minulého roka sme v Slovenskej národnej galérii na 3. poschodí Esterházyho paláca v Bratislave vytvorili novú edukačnú Zónu, ktorá je priestorom pre všetkých, ktorí radi experimentujú, tvoria, objavujú a chcú sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia. Pre našich návštevníkov a návštevníčky všetkých vekových kategórií na tomto mieste spájame interakciu, nové poznatky, zábavu a oddych.

Po prvej tematickej výstave, ktorá sa zameriavala na architektonické a stavebné princípy, prinášame ďalšiu Zónu, tentokrát venovanú Výtvarnej rozcvičke – sérii krátkych edukačných animovaných videí, ktoré pri vzdelávaní a sprístupňovaní výtvarného umenia využívajú digitálne reprodukcie. V jednotlivých dieloch sme rozpracovali témy telesnosti, náboženstiev, konfliktov, urbanizmu a pozreli sme sa aj na základné vyjadrovacie prostriedky výtvarného umenia.

Diel s názvom „Hľa, človek!“ rozpráva o tom, ako umenie zobrazuje ľudskú postavu, telo a ako skúma našu rôznorodosť. Približuje diela umelcov a umelkýň druhej polovice 20. storočia a ich prístup k zobrazeniu figúry či práce s vlastným telom. „Mier a konflikt“ predstavuje tému vojny a jej rozličné znázorňovanie v umení počas viacerých historických období, „Prechádzka mestom“ zas nabáda na pozorovanie a vnímanie mesta a verejného priestoru, ktorý nás obklopuje a ku ktorému si môžeme vytvoriť vzťah. Video „Jazyk obrazov“ približuje základné výtvarné výrazové prostriedky ako bod, čiara, tvar či plocha a ich vzájomnú kompozíciu na príklade diel Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu. Video „Náboženstvo a umenie“ načrtáva výtvarné problémy, s ktorými sa umelci a umelkyne stretávajú pri tvorbe náboženských diel, napríklad ako výtvarne zachytiť niečo abstraktné a neuchopiteľné. Každé z videí obsahuje aj kreatívny a workshop, ktorý rozvíja danú tému a prepája teóriu s jej praktickým prevedením.

„V novej Zóne Výtvarnej rozcvičky sa návštevníci môžu naživo stretnúť s dielami z týchto animovaných videí, nájdu tu napríklad originály alebo reprodukcie od Ľudovíta Fullu, Mareka Kvetana, Viliama Malíka, Jozefa Jankoviča a ďalších. Neodídu ani bez zážitku z jednotlivých workshopov, ktoré si môžu vyskúšať úplne sami priamo vo výstave,“ pozýva do galérie Michaela Kováčová z oddelenia galerijnej pedagogiky SNG.

Všetky videá sú dostupné aj na WEBUMEDIA SK v sekcii Vzdelávanie.

Trvanie výstavy: 10. 7. – 19. 9. 2021
Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava

Koncepcia výstavy: Magdaléna Kuchtová
Organizácia výstavy: Michaela Kováčová, Barbora Tribulová
Grafický dizajn: Braňo Matis, Pavlína S. Morháčová

Tvorivý tím videí
Úvodná zvučka ̶ animácia & ilustrácie: Ové Pictures (Veronika Obertová & Michaela Čopíková)
Animácia: Ové Pictures, Kriss Sagan
Námet workshopov & realizácia: Magdaléna Kuchtová
Fotografie & stop-motion animácia workshopov: Šimon Lupták & Magdaléna Kuchtová
Strih: Šimon Lupták
Námety & scenáre jednotlivých dielov: Marcela Kvetková, Eva S. Kotláriková, Magdaléna Kuchtová a Barbora Tribulová
Zvuk & hudba: Stroon
Grafická úprava: Pavlína S. Morháčová
Nahovorila: Mária Ševčíková

Viac o téme: #edukacnavystava #esterhazypalac #SNG #zonavytvarnejrozcvicky