Už túto nedeľu sa uskutoční 10.ročník charitatívneho podujatia Nájdite sa!

Jana Trellová

Už 22. augusta, sa v Sade Janka Kráľa v Bratislave uskutoční desiaty ročník charitatívneho podujatia „Nájdite sa!… so zvieratkom z útulku“, ktoré bude prebiehať od 10.00 do 16.00. Podujatie pravidelne organizuje Aliancia združení na ochranu zvierat, iniciatíva Zvierací ombudsman.

Keďže minulý rok sa kvôli pandemickým opatreniam nekonalo podujatie Nájdite sa! tentokrát sa konečne uskutoční. Za hudobného programu, ktorý obohatia interpreti Yael (herec Matúš Kolarovský) a Erika Rein z Illuminate Production, Tomy Kotty, Veronika Strapková a Kristina Tran, budú moderátori Becca a Matúš Krnčok postupne predstavovať jednotlivé útulky so psíkmi na adopciu.

„Každý rok prejde slovenskými útulkami a karanténnymi stanicami približne 12 000 zvierat. V súčasnosti sú útulky, aj napriek veľkej snahe zamestnancov a dobrovoľníkov, stále preplnené a kapacitne nie je možné sa o tak vysoký počet zvierat postarať. Situácii neprispelo obdobie pandémie, počas ktorého sa mnoho ľudí rozhodlo adoptovať si zviera. Po opätovnom návrate do zamestnania a do škôl, mnohí z nich zistili, že povinnosti spojené s chovom zvieraťa nezvládajú”, hovorí Zuzana Stanova, Zvieracia Ombudsmanka. Prioritou pri adopcii je najmä si dôkladne premyslieť, zvážiť časové a finančné možnosti, neunáhliť sa a pri návšteve útulku zodpovedať na všetky otázky kladené ich zástupcami, keďže útulkom záleží na umiestnení psíka do čo najlepších a čo najstabilnejších domovov. Do budúcnosti sa tak dá predísť zložitým rodinným situáciám a návratom zvierat do útulkov.

„Veľmi vnímame túto citlivú tému, že jedinou šancou opustených zvierat je adopcia a nový domov. Ich možnosťou je práve aj podujatie Nájdite sa!, v rámci ktorého dostane aspoň časť opustených zvierat nádej na domov. Okrem iného prebehne počas akcie aj podpora od umelcov bez nároku na honorár, čo veľa ľudí, ktorí nepoznájú Nájdite sa! priláka sa aspoň prísť pozrieť a uvedomiť si túto dôležitú myšlienku, ktorá ich dovtedy možno obchádzala. Vďaka podpore partnerov si adoptívne rodiny odnesú aj štartovacie balíčky pre svojho nového člena rodiny a vrámci programu bude poobede slávnostné odovzdaná ešte cena Animal Hero Slovakia”, vysvetľuje priebeh podujatia Jana Trellová, PR manažérka Najdite sa!

Ocenenie Animal Hero Slovakia odovzdá iniciatíva Zvierací ombudsman, tá je udeľovaná jednotlivcom alebo kolektívu, ktorí sa v priebehu roka zaslúžili o šírenie pozitívneho príkladu v oblasti ochrany zvierat. Je morálnym uznaním tých, ktorí sa na Slovensku pravidelne stretávajú s týraním zvierat a riešia jeho následky. Autorom ceny je dizajnér Adrian Sill.

Webová aplikácia NÁJDITE SA ONLINE!
Ide historicky o prvú slovenskú webovú aplikáciu, ktorá v súčasnosti združuje 20 útulkov a poskytuje presné dáta o zvieratách vhodných na adopciu. Jej vznik ovplyvnila aj pandémia Covid-19, ktorá znemožnila záujemcom o adopciu návštevu útulkov. Vznikla aj pre ľudí, pre ktorých je návšteva útulku nepríjemným a smutným zážitkom. Vďaka aplikácii získajú jej používatelia presné údaje o zvieratách, dáva im možnosť priamo kontaktovať útulok a zaslať žiadosť o adopciu. Užívatelia tak nájdu na jednom mieste všetky potrebné a aktuálne informácie. Webová aplikácia bude predstavená v rámci sprievodného programu podujatia.

Podujatie „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“ sa v tomto roku uskutoční v Sade Janka Kráľa, spoločne s podujatím Na palube jednorožca. Na palube jednorožca ponúkne deťom množstvo atraktívnych a edukačných stanovíšť a aktivít. Návštevníci na jednom mieste uvidia policajné, vojenské či hasičské autá, sanitku, psy a kone, program Čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Prostredníctvom zážitku sa naučia podať prvú pomoc, naučia sa mentálnym a manuálnym zručnostiam, potrebe športovať, čítať, chrániť planétu, starať sa o rastliny.

Ambasádorkou podujatia „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“ je Kristína Tormová. Podujatie sa koná pod záštitou primátora Hlavného mesta SR, Matúša Valla.

ZVIERACÍ OMBUDSMAN JE…
Zvierací ombudsman je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat a občianskeho združenia FALLOPIA, ktorá sa od roku 2011 zaoberá pomocou zvieratám na úrovni systémových a legislatívnych zmien. Zvierací ombudsman je neštátna a apolitická iniciatíva, ktorá je financovaná prevažne z darov fyzických a právnických osôb. Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Iniciatíva je dôležitá aj pre posilňovanie empatie v spoločnosti voči zvieratám, životnému prostrediu a prírode, najmä u detí a mladej generácie. Medzi jednu z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana patrí aj novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Hľadanie nových domovov opusteným psom a mačkám prostredníctvom podujatia „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“ je jednou z činností Aliancie združení na ochranu zvierat, ktorá združuje 15 útulkov a občianskych združení na Slovensku.

Viac o téme: #adopcia #charita #mačka #najditesa #pes #podujatie #útulkáči #útulok #zvieratko