Deň krivých zrkadiel 2021

Mgr. Mária Baláž Gyuránová, MBA

31. august – Deň krivých zrkadiel 2021 bude dňom, keď sa stretneme s ľuďmi s mentálnym postihnutím, ich talentom, zručnosťami a názormi. Koná sa pod heslom „Sme iní, ale nie horší!, chceme žiť s Vami, nie vedľa Vás!“.

Pripravili sme pestrý program pre celú rodinu a pre všetkých, ktorí sa chcú zabaviť! Ukážeme, čo dokážeme a môžete to zažiť spolu s nami 31. augusta od 14.00 do 18.00 hod. v záhrade Centra BIVIO na Alstrovej 153 v Bratislave Rači.

Začíname piknikom tvorivosti a zábavy. Na rôznych stanovištiach nájdete tvorivé dielne, aktivity a darčekové prekvapenia pre deti, dokonca i možnosť zatancovať si a zaspievať. Svoje originálne výrobky ponúknu zamestnanci a klienti chránených dielní a domovov sociálnych služieb. Súčasťou programu bude ocenenie víťazov jubilejného 25. ročníka Výtvarného salónu ZPMP.

Od 16.00 do 19.00 hod. bude paralelne prebiehať grilovačka na terase pri reštaurácii BIVIO. Príďte sa zabaviť, spoznajte ľudí s mentálnym postihnutím!

Viac o téme: #denkrivychzrkadiel2021 #podujatie #postihnutí