Univerzita Komenského plánuje oživiť študentský klub UNIQUE v Mlynskej doline

Univerzita Komenského sa na základe výsledkov študentskej ankety rozhodla pokračovať v tradícii študentského klubu UNIQUE. Vo verejnej súťaži zvíťazil koncept spoločnosti Janud, ktorá prevádzkuje obľúbené miesto stretávania mladých ľudí KC Dunaj. V najbližšej dobe pripraví vedenie univerzity návrh zmluvy a predloží ju Akademickému senátu UK. Činnosť pôvodného študentského klubu bola ukončená uplynutím doby nájmu pôvodnému prevádzkovateľovi na konci minulého roka.

Nový klub by mal mať formu multifunkčného priestoru, ktorý bude slúžiť na oddych, zábavu a čiastočne aj na štúdium či co-working. Predstavy a potreby vyjadrili študenti v ankete, v ktorej uviedli, čo by v Mlynskej doline uvítali – 39 % študentov bolo za zachovanie klubu ako doteraz a 35 % študentov sa priklonilo k možnosti komunitného priestoru, kde by prebiehali aktivity spolkov, prednášky, premietania filmov či zábavy. Preto sa univerzita rozhodla tieto dve funkcie v novom priestore prepojiť.

Verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o nájme vyhlásil rektor Univerzity Komenského Marek Števček dňa 13. júla 2020 a súťažné podmienky schválil Akademický senát UK. Odborná komisia dňa 16. septembra 2020 posúdila päť návrhov uchádzačov, ktorí v lehote zaslali všetky náležitosti a vizualizácie nebytového priestoru. Do finálneho výberu postúpili dvaja uchádzači, ktorých zástupcov pozvala komisia na osobné stretnutie. V záverečnom hlasovaní sa komisia rozhodla pre spoločnosť Janud.

Autori víťazného návrhu chcú do Mlynskej doliny preniesť koncept inšpirovaný ikonickým priestorom KC Dunaj. „Klub Unique si predstavujeme ako celodenný multifunkčný priestor vhodný na stretávanie sa, prednášky, workshopy, párty s DJmi či koncerty,“ približuje Ivan Pätoprstý zo spoločnosti Janud. Výhodou predloženého návrhu je možnosť modulovať priestor podľa aktuálnych potrieb a prispôsobovať ho programu. „Cieľom nášho konceptu je prepájať subkultúru s popkultúrou, umenie s vedou, zábavu so vzdelaním – vrátane filmového klubu, živej hudby, cestovateľských prednášok či stand-up comedy. Jeho dôležitou súčasťou budú aj parties s DJmi, ktoré veľkej časti študentov v Mlynskej doline chýbali,“ dopĺňa ho kolega Michal Lenický. Súčasťou projektu by bolo aj otvorenie podniku smerom do átria s terasou a športoviskami, ktoré by študentom prinieslo nové možnosti trávenia voľného času.

„Víťazný koncept nás oslovil kvalitne vypracovným programom večerných podujatí. Predložili architektonický návrh, v ktorom navrhli spracovanie priestoru vhodného na večerné podujatia, ako aj na celodennú prevádzku kaviarne s možnosťou co-workingu či štúdia,“ zhodnotil predseda komisie Radomír Masaryk, prorektor UK pre vonkajšie vzťahy. „Proces výberu bol maximálne transparentný, priamo vychádza z výsledkov študentskej ankety a súčasťou komisie bol aj zástupca študentov. Napĺňame tým snahu nášho rektora o participatívne rozhodovanie o živote v študentskom meste: chceme študentov viac zapájať do rozhodnutí, ktoré sa týkajú ich života.“

V prípade schválenia zmluvy na pôde Akademického senátu UK by sa prípravné práce mohli rozbehnúť už na jar roku 2021.

Do súťaže sa zapojili aj štyri ďalšie spoločnosti, ktoré sú obyvateľom Mlynskej doliny dôverne známe: spoločnosť Yvents, ktorá organizuje beánie a ďalšie študentské akcie; Molinari, prevádzkovateľ podniku Kotolňa; Richard Tahotný, prevádzkovateľ podniku Grill 53, a združenie Integrácia študentov, ktoré stojí za festivalom Amosfest. Všetky projekty boli mimoriadne zaujímavé, a veríme, že dostanú príležitosť v ďalších fázach rozvoja študentského mesta.

Viac o téme: #Bratislava #klub #obnova #študenti #UNIQUE #univerzitakomenskeho