VŠMU bude predstavovať možnosti štúdia na virtuálnych Dňoch otvorených dverí

 

Možnosti štúdia filmu, divadla, hudby a tanca postupne predstaví Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v programe svojich virtuálnych Dní otvorených dverí. Pre internetovú podobu obľúbeného podujatia sa škola rozhodla z dôvodov obmedzení, ktoré priniesli protipandemické opatrenia.

Online prezentácie budú prebiehať prostredníctvom živého prenosu na sociálnej sieti Facebook. V piatok 13. novembra dostane priestor Filmová a televízna fakulta, sobota 14. novembra bude patriť Divadelnej fakulte a v nedeľu 15. novembra sa predstaví Hudobná a tanečná fakulta.

Program každého dňa otvorí rozhovor naživo s osobnosťami jednotlivých fakúlt, do ktorého budú môcť svojimi otázkami prispieť aj diváčky a diváci. Filmársku časť akademickej obce budú zastupovať režisér Martin Šulík a scenárista Marek Leščák. Spomedzi divadelníkov prídu diskutovať režisér Marián Amsler, scénograf a architekt Peter Mazalán a bábkoherečka Katarína Aulitisová. O hudobných a tanečných odboroch porozprávajú klaviristka Jordana Palovičová, tanečná pedagogička Miroslava Kovářová a operný spevák Peter Mikuláš.

Program bude po úvodných rozhovoroch pokračovať prezentáciami fakúlt a ich katedier či ateliérov. Záujemcovia a záujemkyne o štúdium sa dozvedia informácie o podmienkach prijatia, prijímacom procese či náplni štúdia jednotlivých študijných plánov. V závere ponúkne každý z troch online prenosov ukážky zo študentskej tvorby – koncerty, vystúpenia, divadelné inscenácie či slovenskú internetovú premiéru úspešného absolventského filmu.

Podrobnosti o programe aj všetky tri živé prenosy budú k dispozícii vo facebookovej udalosť Dni otvorených dverí VŠMU

Piatok, 13. november – Filmová a televízna fakulta:
15:00 – Začíname!
15:05 – Talkshow s Martinom Šulíkom a Marekom Leščákom, moderuje Barbora Bakošová
16:00 – Zo života ateliérov a katedier – predstavenie fakulty a jednotlivých študijných plánov
18:00 – Pre čisté svedomie – slovenská online premiéra absolventského filmu
18:30 – Diskusia s tvorcami filmu Pre čisté svedomie

Sobota, 14. november – Divadelná fakulta:
15:00 – Začíname!
15:05 – Talkshow s Mariánom Amslerom, Petrom Mazalánom a Katarínou Aulitisovou, moderuje Barbora Bakošová
16:00 – Zo života katedier – predstavenie fakulty a jednotlivých študijných plánov
18:30 – Kačka, Smrť a Tulipán – bábková inscenácia
19:30 – Myseľ – činoherná inscenácia
20:30 – Diskusia s Pavlom Viechom, režisérom inscenácie Myseľ

Nedeľa, 15. november – Hudobná a tanečná fakulta:
15:00 – Začíname!
15:05 – Talkshow s Jordanou Palovičovou, Miroslavou Kovářovou a Petrom Mikulášom, moderuje Barbora Bakošová
16:00 – Zo života katedier – predstavenie fakulty a jednotlivých študijných plánov
18:00 – Grieg – Zeljenka – koncert

Viac o téme: #dniotvorenychdverivsmu #online #virtualnyprenos #VŠMU