Nitrianska galéria a autori vás srdečne pozývajú na výstavu O zrka-bdení.

kolektiv Nitrianskej galerie

Rozprávanie príbehov patrí medzi najstaršie a najrozšírenejšie ústne prejavy azda v každej kultúre. Obrazotvornosť nepozná hraníc, vytvára priestor, kde je možné všetko.

Tieto „rozprávky“ nám zrozumiteľným jazykom poskytujú možné riešenia, ako sa vysporiadať so zložitosťou vonkajšieho sveta, so spoločnosťou, ale i so sebou samými. Mladí vystavujúci autori umelecko-vizuálnym spôsobom vyjadrujú to, čo by sme v prenesenom význame mohli nazvať „rozprávkou“, príbehom, fantáziou, snom ci preludom, ktoré sú odrazom našej skutočnosti. Návštevník výstavy sa s nimi vydá po ceste archetypov, rituálov, strachu, túžob a bojov, mýtov a reality, predstav o svete a o sebe, o vesmíre a budúcnosti, strachu, príbehu človeka-hrdinu zachytenom vo výtvarnom umení.

Autori: Ester Sabik, Veronika Veresova, Zoltán Baráth, Radovan Dranga, Alex Zelina
Kurátorka: Dominika Kuchynková

Viac o téme: #nitrianskagaleria #výstava