Generácia 909,76 – Výstava, pojem, interpretácia

Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom 60. rokov 20. storočia výstavou Generácia 1909 – Svedomie doby (1964). Názov odkazoval na „aritmetický“ priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil.

Dnes sa k tomuto pojmu a výstave vracia tá inštitúcia, na pôde ktorej vznikol, aby prehodnotila jeho funkčnosť a limity a posilnila kontext jeho čítania. Takto je postavená koncepcia výstavy – vyrovnáva sa s problémom po témach a diela „používa“ ako dôkazy. Projekt Generácia 909,76 je muzeologická výstava, ktorá okrem umeleckých diel a ich príbehov poukazuje na kontext, politiku a stratégie inštitúcie a jej moc nad umeleckohistorickým príbehom.

Výber z autorov: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a i.

26. 6. 2020 – 10. 1. 2021  / Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava / kurátorky: Alexandra Homoľová & Alexandra Kusá 

Viac o téme: #76 #generacia909 #interpretácia #pojem #výstava