Marec, mesiac knihy v Staromestskej knižnici.

Lenka Čechvalová, Referát marketingu a PR, Staromestská knižnica

Marec a kniha patria neoddeliteľne k sebe. Marec, kniha a mozog tiež, pripomíname si totiž Týždeň mozgu. Aby toho nebolo málo aj Svetový deň poézie a Deň ľudovej rozprávky.

Od roku 1955 je marec Mesiacom knihy. Cieľom je podporovať záujem o knihy a čítanie. Tento „sviatok“ vznikol na počesť Mateja Hrebendu Hačavského, ktorý sa narodil a zomrel v marci (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880). Napriek tomu, že bol slepý, zbieral a zachraňoval knihy, medzi ľuďmi šíril knižnú kultúru.

Týždeň slovenských knižníc sa tradične koná prvý marcový týždeň od 28. 2. do 6. 3. 2021. Jeho cieľom je prezentovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Tohtoročnou témou sú EKO knižnice. Nemusíte vlastniť množstvo kníh, stačí si ich požičať, prečítať a vrátiť. Záštitu nad podujatím v Staromestskej knižnici prebrala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. Tešiť sa môžete na bezplatný zápis nových čitateľov (zaregistrovať sa môžete aj elektronicky z pohodlia svojho domova) a generálnu amnestiu sankčných poplatkov všetkým, ktorým „ušla“ výpožičná lehota. V centrálnej knižnici na Blumentálskej 10/a pripravujeme niekoľko podujatí nie len pre deti, ale aj dospelých.

Od 1. 3. 2022 do polovice apríla si môžete pozrieť výstavu Najkrajších a najlepších detských kníh na Slovensku za rok 2020, ktorú organizujeme v spolupráci s BIBIANOU. 1. 3. 2022 o 10.00 pripravujeme pre prázdninujúce deti Knihátorský rýchlokurz. Od prvého ťuknutia múzy až po poslednú pečiatku v knižnici – ovládnite majstrovstvo kníh a staňte sa knihátorom! Podujatie je vhodné pre deti od 6 rokov aj pre zvedavých rodičov. 2. 3. 2022 sa koná od 14.00 do 18.30 populárny SWAP kníh, CDčiek a DVDčiek. Dajte svojim prečítaným knihám, vypočutým CDčkám a videným DVDčkám druhú šancu, vymeňte ich za nové. Doniesť môžete také knihy a nosiče, ktoré sú nepoškodené a kompletné. Odniesť si môžete rovnaký počet ako ste priniesli. 3. 3. 2022 o 16.00 čaká malých školákov Prázdninové KuKNI. Spolu s rodičmi a Ľudmilou Hrdinákovou, odborníčkou na čitateľskú gramotnosť a psychológiu čítania naKUKnú na úžasné čitateľské cestičky. Podujatie je vhodné pre deti od 6 do 8 rokov. Od 14. 3. do 30. 4. 2022 v pobočke na Panenskej 1 nájdete výstavu ručných prác klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ul. Jarné tvorenie.

Pamäťová kondička, jarné ľudové zvyky aj hudobná poézia
Počas Týždňa mozgu si 16. 3. 2022 o 15.30 v pobočke na Panenskej preveríme našu kondičku. Alexandra Palkovič z Centra MEMORY porozpráva o tom, ako sa aktívne starať o svoju pamäť, nebudú chýbať ani praktické cvičenia.
17. 3. 2022 o 10.00 v centrálnej knižnici na Blumentálskej čaká najmenších Staromešťanov narodených v rokoch 2020 – 2022 slávnostné odovzdávanie ich prvých čitateľských preukazov. V rovnaký deň aj na rovnakom mieste o 17.00 štartujeme nový cyklus venovaný tradičnej ľudovej kultúre na Slovensku. Etnologička a historička Katarína Nádaská vo svojej prednáške Jarné zvykoslovie* porozpráva o poľnohospodárskej mágii, jarných i veľkonočných tradíciách a obradoch.
22. 3. 2022 o 17.00 v pobočke na Záhrebskej spolu s pesničkárkou Evou Golovkovou a hercom Štefanom Bučkom oslávime Svetový deň poézie a okrúhle výročia významných štúrovcov na hudobno-poetickom pásme.

Učiteľom, seniorom aj najmenším
Záver mesiaca bude patriť nielen učiteľom, ale aj seniorom. Keďže si vážime prácu pedagógov, pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov sa budú môcť pedagógovia bez rozdielu na akom type školy vyučujú zaregistrovať za zvýhodnené 1 €.
Seniorom začne obľúbený kurz Tréning pamäti*. Kurz pre uzavretú skupinu bude prebiehať každý utorok od 29. marca 2022. Záujemcovia sa môžu na kurz prihlasovať telefonicky na 02/5542 2254 alebo e-mailom na sluzbyblum@starlib.sk.
Posledný deň mesiaca knihy o 10.00 sa rodičia s deťmi do 3 rokov na podujatí Čítame s najmenšími s logopedičkou Ľudmilou Mičianovou* dozvedia o vývine reči. Pri hravých aktivitách si s najmenšími čitateľmi prečítame knižku Ham Ham.

Staromestský škôlkari a školáci sa majú na čo tešiť
Okrem toho pripravujeme množstvo podujatí pre deti zo staromestských škôlok a škôl. Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová v rámci celoslovenskej kampane na podporu čítania prečíta deťom z knihy Lienka a Anton od Ericha Kästnera. Počas Dňa ľudovej rozprávky si s deťmi pripomenieme rozprávky Pavla Dobšinského. Deti si spolu s ilustrátorkou Martinou Matlovičovou vyskúšajú aké je to byť ilustrátorom kníh. S Máriou Števkovou, šéfredaktorkou vydavateľstva Buvik si zahrajú papierové divadielko na motívy najnovšej knižky Bola koza rohatá / Dedko repku zasadil.

Viac o téme: #denludovejrozpravky #marecmesiacknihy #staromestskakniznica #svetovydenpoezie #tyzdenmozgu