Mesiac Frankofónie 2022 oslávi viacjazyčnosť

Daniela Gálová

Ôsmy ročník Mesiaca Frankofónie je, po posledných dvoch „online“ ročníkoch, späť v marci v hybridnom formáte s prezenčnými i online podujatiami, ktoré sa budú konať po celom Slovensku.

Po úspechu minuloročnej edície, ktorá vzdávala hold ženám, aj tento rok prináša Mesiac Frankofónie špeciálnu tému – červenú niť, ktorá sa bude niesť naprieč všetkými podujatiami mesiaca marec. Téma, ktorá je jednou z kľúčových priorít francúzskeho predsedníctva Rady Európskej únie počas prvého polroka 2022.

Nech žije jazyková rozmanitosť, nech žije viacjazyčnosť!
Francúzske predsedníctvo Európskej únie, vedené heslom „Relance, Puissance, Appartenance“ (Obnovenie, Sila, Príslušnosť), spája viacero tém vrátane postavenia jazykov v rámci Európskej únie a konkrétnejšie jazykovej rozmanitosti. Hoci je jasné, že všetky európske krajiny sú viacjazyčné, platí to aj pre francúzsky hovoriace krajiny, ktoré z tohto bohatstva ťažia každý deň. Inšpiráciou pre tohtoročný Mesiac Frankofónie 2022 je známy citát „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“, ktorý vyjadruje priame spojenie medzi viacjazyčnosťou a zblížením občanov a kultúr.

Program Mesiaca Frankofónie 2022 v hybridnom formáte
Mesiac Frankofónie na Slovensku ponúkne i tento rok program pre všetkých priaznivcov a budúcich priaznivcov francúzskeho jazyka a frankofónnych kultúr. Pre všetkých záujemcov čakajú výstavy, premietania, koncerty, workshopy, či diskusie o literatúre.

Kompletný program podujatí Mesiaca Frankofónie je dostupný na webstránke Francúzskeho inštitútu. Všetky podujatia sú zdarma.

Mesiac Frankofónie organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku spolu s veľvyslanectvami členských alebo pozorovateľských krajín Medzinárodnej organizácie Frankofónie (OIF), Ministerstvom zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR, Francúzskymi Alianciami v Banskej Bystrici a v Košiciach, taktiež s účasťou stredných a vysokých škôl, a Francúzskej medzinárodnej školy v Bratislave. 

Mesiac Frankofónie na školách…
Množstvo škôl po celom Slovensku sa zapojí i tento rok do Mesiaca Frankofónie s vlastným programom alebo súťažami pre žiakov a študentov.

… aj v mediatéke Francúzkeho inštitútu
Mediatéka Francúzskeho inštitútu pozýva všetkých knihofilov – malých i veľkých – s tvorivým duchom! Na programe: čítanie rozprávok pre deti s tvorivou aktivitou ako si vytvoriť vlastnú záložku či priestor Bookface.

Viac o téme: #8. ročník #mesiacfrankofonie #podujatia