Vernisáž obrazov a textilných kreácií Barbary Prešinskej s názvom „Nová vlna / New Wave“.

Ing. Patrik Cucor, Cultus Ružinov, a.s.

Mestská časť Bratislava-Ružinov a CULTUS Ružinov vás pozývajú na vernisáž obrazov a textilných kreácií Barbary Prešinskej s názvom „Nová vlna / New Wave“ do Ružinovskej galérie, ktorá bude sídliť v priestoroch foyer Domu kultúry Ružinov, Ružinovská 28. Výstavu otvorí kurátorka Mária Horváthová a to v utorok 8. marca 2022 o 18:00 hod. Výstava potrvá do 29. apríla 2022.

Barbara Prešinská
Barbara Prešinská aj napriek sporadickým presahom do sféry ilustrácie a lyrizovanej prózy je predovšetkým maliarka. Jej obrazy reflektujú zložitý pocitový svet súčasného človeka a sú inšpirované prírodou, vesmírom, literatúrou, známymi osobnosťami, ale i osobnými túžbami a snami, ktoré autorka interpretuje v poeticko-lyrickej polohe s výrazným citom pre príbeh a jeho gradáciu. Vo svojej nedávnej tvorbe predstavila novú koncepciu autoportrétu, v ktorom sú zakódované prvky osobnej identity a vlastných koreňov, spätých s geniom loci slovenskej i slovanskej kultúry i krajiny.

Vlastné foto-portréty, ktoré vznikli v spolupráci s fotografkou Marietou Zuzikovou, prenesené na plochu plátna a upravené autorskými maliarskymi zásahmi otvorili divákovi nový pohľad na slovanskú históriu s jej legendami a mýtmi. Prepojenie krehkej ženskej postavy, prírodných živlov a tajomnej atmosféry bájnej krajiny výrazne obohatilo inšpiratívny rozmer maliarskej tvorby Barbary Prešinskej.

V súčasnosti spolupracuje autorka na novom projekte so svojou matkou, Danicou Prešinskou, známou terapeutkou a učiteľkou sebapoznávania. Jej umelecké texty na tému Sedem tvárí žien sú inšpiráciou pre nové farebné kreácie Barbarinej tvorby, ktorá tentokrát znova smeruje do sveta abstrakcie, no neobmedzuje sa len na obrazovú plochu svojich malieb, ale ďalšie uplatnenie nachádza i na ušľachtilom textilnom materiály, ktorý sa stáva neodolateľným lákadlom pre módnych návrhárov.

Viac o téme: #barbarapresinska #cultusruzinov #mestskacastbratislavaruzinov #newwave #novavlna #podujatie #vernisáž #výstava