Nová kolekcia diel na tému „Propaganda“ vo výstave 7×7.

Mgr. Klára Hudáková, SNG

Vo výstave 7×7, sedem slobodných úvah o umení nájdete čerstvo vymenenú novú kolekciu diel, ktorá vám predstaví mimoriadne aktuálnu tému propagandy prostredníctvom dvadsiatky plagátov zo zbierok grafického dizajnu a plagátu SNG.

Kolekcia vychádza z článku kurátorky Viery Kleinovej, v ktorom pripomenula komunisitickú propagandnu, preháňajúcu sa v našich luhoch a hájoch v 2. polovici 20. storočia. Plagát ako hromadne šírená obrazová a textová informácia sa v priebehu 20. storočia stal svojou enormnou viditeľnosťou vítaným prostredníkom ideologických experimentov. Dnes propagandu zažívame ako hoaxy, dezinformačné kampane či trollovanie.

Príďte sa na chvíľu zastaviť a popremýšľať nad touto témou aj v spojitosti s dnešným svetom na 2. poschodie Esterházyho paláca!

Viac o téme: #7x7 #propaganda #SNG #výstava